Balon meteorologiczny – rodzaj sondy meteorologicznej

Balon meteorologiczny – rodzaj sondy meteorologicznej w postaci balonu na gaz lejszy od powietrza (najczciej wodr). Jest zazwyczaj niewielki, rzdu 2 m rednicy.

Stosowane s dwa rodzaje balonw met.
balon pilotowy – nie zawiera adnych aktywnych urzdze, co najwyej odbynik w celu ledzenia go radarem. Pomiary meteorologiczne odbywaj si na podstawie obserwacji ruchu balonu (jego prdkoci i odlegoci). Mierzy si w ten sposb prdko wiatru oraz (na podstawie utraty widocznoci) wysoko podstawy chmur.
balon radiosonda – zawiera podwieszone pod nimi urzdzenia pomiarowe oraz nadajnik radiowy.

Jest to balon stratosferyczny. Wysoko lotu moe przekracza nawet 30 km, gdzie cinienie powietrza jest bardzo mae. Dlatego w momencie startu balon jest tylko czciowo wypeniony gazem, a jego powoka jest elastyczna. Dziki temu jego wewntrzne cinienie rozsadza go na wyszej wysokoci ni gdyby by od razu cakowicie wypeniony. Z tych samych powodw balony takie maj powok metalizowan w celu odbijania promieni sonecznych, co redukuje nagrzewanie si gazu.

Oba rodzaje balonw s tracone po jednorazowym uyciu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Balon_meteorologiczny

hastagi na stronie:

#balon meteorologiczny sklep #balon meteorologiczny #balon pogodowy

Authors
Top