Mapa uderze piorunw – Burze

Burze fascynuja i zarazem przeraaj. W Houston przeprowadzono badania na temat iloci piorunw wystpujacych w niektrych miejscach. Badania w Houston w Teksasie, czwartym co do wielkoci miecie USA, wykazao, e ciga ono 40 proc. wicej piorunw ni jego okolice. Wykorzystujc zebrane w cigu 12 lat dane z National Lightning Detection Network (NLDN), Scott Steiger i jego wsppracownicy z Texas A and M University opracowali map uderze piorunw w promieniu 300 km od Houston.

Okazao si, e Houston i jego bezporednie ssiedztwo (od zawietrznej strony) maj rednio rocznie siedem trafie piorunw na kilometr kwadratowy. W innych rejonach na kilometr kwadratowy piorun trafia rocznie przecitnie dwa razy. Rnica ta jest najbardziej wyrana zwaszcza w poudnie latem i jesieni. Wwczas w Houston pioruny uderzaj ponad 70 proc. czciej ni w jego okolice. Piorunom zwykle towarzysz due opady – informuje serwis internetowy „Nature Science Update” za pismem „Journal of Geophysical Research – Atmospheres”.

Przyczyn tego zjawiska prawdopodobnie nie jest przyciganie piorunw przez wysokie budynki, ale ciepo i zanieczyszczanie powietrza w duych miastach.

Nagromadzenie ciepa w okolicy nagrzanych, betonowych budynkw i ciemnych, przycigajcych promieniowanie soneczne ulic przyspiesza i nasila podnoszenie si powietrza. Idce w gr ciepo dokada si do energii burz przechodzcych nad miastem i przejciowe opady zmienia w silne burze.

Okolice Houston to siedziby poowy amerykaskich rafinerii ropy emitujcych tony zanieczyszcze. Czsteczki tych zwizkw obecne w powietrzu powoduj, e chmury tworz si z mniejszych ni normalnie kropelek wody. Chmury takie s te bardziej aktywne elektrycznie.

hastagi na stronie:

#mapa piorunĂłw #burze mapa

Authors
Top