Powodzie na Lubelszczynie – Siennica Rana

Setki hektarw podtopionych pl, zalane domy i drogi. Tak po wczorajszej gwatownej odwily wyglda dzi Lubelszczyzna. Jedn z najbardziej poszkodowanych gmin w regionie jest Siennica Rana, gdzie ucierpiaa szkoa i internat.

Wjt zwrci si o pomoc do wojewody lubelskiego, poniewa potrzebne na remonty pienidze stanowi ok. 20 proc. gminnego budetu.

hastagi na stronie:

#powodz na lubelszczyznie #lubelszczyzna powodzie #kostrzyn powodz

Authors
Top