Mapy WCB pomagaj w akcji ratowniczej na Haiti

Wedug wstpnej oceny szkd, przeprowadzonej na podstawie obrazw satelitarnych i opublikowanej przez Wsplne Centrum Badawcze (WCB) przy Komisji Europejskiej, ponad 4.000 budynkw ulego uszkodzeniu lub zniszczeniu 12 stycznia w czasie trzsienia ziemi na Haiti.

Komisja Europejska na wiele sposobw wspiera niesienie pomocy humanitarnej na Haiti. Jednym z wanych aspektw prac unijnych w kraju dotknitym katastrof jest generowanie danych i map, ktre pokazuj, e w haitaskiej stolicy Port-au-Prince i pobliskiej wiosce Carrefour trzsienie ziemi o magnitudzie 7,0 spowodowao zawalenie si okoo 2.000 budynkw mieszkalnych i rzdowych, instytucji edukacyjnych oraz szpitali.

Mapy, ktre ukazuj rozlege szkody i zniszczenia, opieraj si na analizie wysokiej rozdzielczoci obrazw satelitarnych Port-au-Prince przed i po trzsieniu ziemi. Zwaywszy na fakt, e obrazy nie pokazuj wewntrznych uszkodze budynkw, mapy najprawdopodobniej nie ukazuj penego zakresu uszkodze.

Szybka ocena szkd dostarcza cennych informacji rzdom i ratownikom w zakresie planowania pomocy humanitarnej i dziaa zwizanych z odbudow.

Tymczasem zesp naukowcw pod kierunkiem profesora Johna McCloskey z Uniwersytetu Ulster w Wlk. Brytanii wanie opublikowa w czasopimie Nature Geoscience artyku z opisem wynikw nowych bada, w ktrym wzywa rzdy i pozarzdowe organizacje humanitarne do podjcia dziaa wyprzedzajcych, aby ratowa ycie w kolejnym trzsieniu ziemi, zamiast czeka a ono nastpi.

„Nie moemy nadal nie przyjmowa do wiadomoci tego, co nieuniknione” – owiadczy profesor McCloskey. „Trzsienia ziemi si zdarzaj, gin w nich ludzie i bdzie ich gin coraz wicej, jeeli odpowiednio si nie zorganizujemy. Musimy zacz ju teraz.”

Grupa badawcza profesora McCloskey przeprowadzia analiz trzsienia ziemi, ktre wywoao tsunami w drugi dzie wit Boego Narodzenia w 2004 roku. Zesp przestrzega wiat przed zagroeniem kolejnym trzsieniem ziemi w rejonie Sumatry na Oceanie Indyjskim na 10 dni przed jego wystpieniem we wrzeniu 2009 r. w miecie Padang, Indonezja, gdzie pochono 1.000 ofiar.

Przez wiele lat naukowcy przestrzegali przed zagroeniem trzsieniem ziemi na zachd od Sumatry, poniewa zderzenia indyjskiej i azjatyckiej pyty oceanicznej przez ostatnie 200 lat zakumuloway ogromne iloci energii.

„To dziaa jak napinanie uku” – ostrzega profesor McCloskey. „Przez setki lat energia gromadzi si w czasie wyginania i deformowania si dwch pyt tektonicznych. Po czym w zaledwie kilka sekund caa energia jest uwalniana, generujc potne trzsienie ziemi, ktre czasami ugina dno morskie, wskutek czego powstaje tsunami. Wszystkie wskaniki s zwrcone w tym samym kierunku – zachodniej Sumatry. Ma tam wystpi kolejne potne trzsienie, ktre moe wydarzy si w kadej chwili.”

Przyznajc, e nauka nie dysponuje wszystkimi odpowiedziami, profesor McCloskey stwierdzi, i mona wiele zrobi, aby przygotowa si na trzsienia ziemi.

„Wiemy, e to trzsienie ziemi zblia si i moemy mie lata, a nawet dekady na przygotowanie si na nie” – stwierdza. „Musimy pilnie podj prace przygotowawcze, jeeli nie chcemy by ponownie wiadkami strasznych scen, w ktrych dzieci nie mog si doczeka kilku szww czy unieruchomienia zamanej nogi. Wrzeniowe trzsienie ziemi w Padang i tragedia na Haiti podkrelaj wag tych przygotowa.”

Wicej informacji:

Wsplne Centrum Badawcze (WCB):
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

Nature Geoscience:
http://www.nature.com/ngeo/index.html

Uniwersytet Ulster:
http://www.ulster.ac.uk/

Teksty pokrewne: 28688, 28875, 29053

Kategoria: Oglna polityka
rdo danych: Komisja Europejska; Uniwersytet Ulster
Referencje dokumentu: Na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej IP/10/25
McCloskey, J. et al. (2010) The September Padang earthquake. Nature Geoscience (w druku, publikacja internetowa z dnia 17 stycznia). DOI 10.1038/ngeo753.
Indeks tematyczny: Nauki o ziemi; Prognozy; Bezpieczenstwo; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne; Przestrze kosmiczna & badania satelitarne

RCN: 31675

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=73&CAT=NEWS&QUERY=0127e3cc187d:82db:356123cc&RCN=31675

hastagi na stronie:

#mapa satelitarna powodzi #zdjęcia satelitarne powodzi #powódź 2010 zdjęcia satelitarne

Authors

Related posts

Top