Nowy Scz utrudnienia

Nowy Scz Miejskie Centrum Zarzdzania Kryzysowego.

Tel. [018] 443 57 02, fax. [018] 443 50 10

MPK informuje, e z powodu zaistniaej sytuacji hydrologicznej na terenie miasta Nowego Scza mog wystpowa powane utrudnienia w ruchu autobusw w kierunku osiedla Helena.
Szczegowe informacje mona uzyska pod numerem telefonu: (0-18) 449 32 80 lub (0-18) 443 88 97.

Dalsze opady deszczu

W dniu dzisiejszym na obszarze wojewdztwa prognozowane s umiarkowane i silne opady deszczu. Przewidywana wysoko opadw: w nocy z 17 na 18 maja i w dzie 18 maja od 50 do 80 mm, lokalnie okoo 100 mm. W nocy z 18 na 19 maja i w dzie 19 maja od 10 do 20 mm, lokalnie okoo 30 mm.

Stopie zagroenia 3 (w skali 3-stopniowej). O wszelkich zdarzeniach majcych istotne znaczenie dla bezpieczestwa ludzi i podjtych dziaaniach prosz na bieco informowa: Miejskie Centrum Zarzdzania Kryzysowego.

Tel. [018] 443 57 02, fax. [018] 443 50 10

e-mail: [email protected]

Prosimy wszystkich mieszkacw miasta jak i okolicznych miejscowoci o ograniczenie w miar moliwoci korzystania z wasnych rodkw transportu i korzystanie z komunikacji miejskiej.

Wedug prognoz spodziewane s dalsze obfite opady deszczu. W zwizku z tym mog nastpi czasowe zamknicia odcinkw drg co spowoduje due utrudnienia w ruchu.

Nieprzejezdne drogi na terenie regionu nowosdeckiego

Obecnie nieprzejezdna jest droga z Nowego Scza do Krakowa przez Brzesko (trasa w okolicach Witowic Dolnych i Wytrzyszczki oraz Uszew w powiecie brzeskim) jest zalana. Nieprzejezdna jest te trasa z Nowego Scza do Krynicy Zdroju. Droga zniszczona zostaa w Maciejowej.
Z Nowego Scza do Krakowa mona dojecha przez Limanow i Mszan Doln do Zakopianki i dalej, natomiast do Krynicy – Dolin Popradu.
Utrudnienia dla kierowcw wystpuj na drodze krajowej nr 87 krajowej w kierunku przejcia granicznego w Mniszku nad Popradem w Barcicach.
Nieprzejezdny jest odcinek drogi wojewdzkiej z Nowego Scza do Tarnowa w Grdku nad Dunajcem – ze wzgldu na uaktywnione osuwisko dopuszczony jest wycznie wahadowy ruch lekkich pojazdw w rejonie tzw. Koszarki.
Nieprzejezdne s drogi powiatowe:
Krasne Potockie – Mcina,
Tgoborze – Znamirowice – Just,
Witowice Dolne – Ronw,
Wielogowy – Klimkwka.
Bardzo due utrudnienia s na drogach:
Paszyn – Mogilno – Krulowa;
Chemiec – Rdziostw – Marcinkowice – Limanowa; Kamionka – Ptaszkowa – Biaa Wyna; Stre – Polna.
Zerwany zosta most na Kamienicy w cigu drogi Nawojowa – Popardowa – Nina.
Zaobserwowano te uaktywnienie si osuwisk na drodze Bartkowa – Ronw oraz Nowy Scz – Librantowa – Wilczyska. Wikszo drg powiatowych w pnocnej czci powiatu nowosdeckiego jest podmyta, wystpuj oberwiska, ze wzgldu na zamulone przepusty woda pynie drogami. Sytuacja cay czas si zmienia z uwagi na rozmiky grunt, pojawiaj si nowe osunicia i zniszczenia drg.
Podobna sytuacja wystpuje na drogach gminnych.

Autor: – Dodano: 2010-05-17 13:22:48

Utrudnienia na drogach krajowych

Droga krajowa nr 4
m. Bochnia – (obwodnica m. Bochnia) – osuwisko w km 470+220 – 470+300 (wyczony 1 pas w kierunku Tarnowa), miejsce wystpienia osuwiska zostao zabezpieczone i oznakowane
m. Gorzkw km 473+600 – 473+900 odcinek okresowo zalewany (sytuacja uzaleniona od intensywnoci opadw, bd ich braku)
Ruch na caej dugoci drogi odbywa si normalnie z niewielkimi ograniczeniami na obwodnicy w m. Bochnia i m. Gorzkw

Droga krajowa nr S7

Na odcinku Wze Radzikowskiego – wze Balice oberway si skarpy – wystpuje zagroenie osunicia na drog wraz z ekranami akustycznymi,

Droga krajowa nr 7

m. Mogilany – oberwanie nasypu drogi na odc. 100mb (utrudnienia na poboczu)
m. Mylenice – pocztkowy odcinek drogi ekspresowej – zawenie do jednego pasa ruchu na obu jezdniach (zaleganie rumoszu skalnego)
m. Mylenice – droga zbiorcza nieprzejezdna po stronie prawej w kierunku Zakopanego
m. Mylenice – osunicie skarp po stronie prawej (ul. Sobieskiego przed wzem Polanka)

Droga krajowa nr 28

Odcinek Dobra – Gruszowiec – km 92+500 – 93+500 – wycieki wd z pl, oberwanie poboczy, zniszczenie rowu i przepustu – namulisko na jezdni

Droga krajowa nr 44

Na odc. od m. Wielkie Drogi do m. Borek Szlachecki oraz w Przeciszowie wystpuj uszkodzone pobocza, wylewiska na jezdni,

Droga krajowa nr 52

Przejazd pod wiaduktem kolejowym w m. Klecza Dolna – odcinek aktualnie otwarty dla ruchu ale w kadej chwili moe nastpi jego ponowne zamknicie z uwagi na wysoki stan wd na pot. Klczanka.

Droga krajowa nr 75

m. Dbrowa – km 58+500 – 59+500 – wylana rzeka Dunajec, podtopienia lokalne – odcinek przejezdny
m. Frycowa – km 77+750 – obryw czci parkingu od strony rzeki Kamienica – zakaz wjazdu na parking

Droga krajowa nr 79

m. awy – zamknity most objazdowy na rzece Nidzica, rzeka Szreniawa zalaa drog na drog na caej szerokoci – odcinek nieprzejezdny – puszczenie ruchu na objazd Nowe Brzesko – Proszowice – Kazimierza Wielka – Nowy Korczyn
m. Zabierzw – woda z rzeki Rudawa zalaa czciowo drog – zamknita droga, objazdy,

Droga krajowa nr 87

Barcice – km 11+400 – 11+500 oraz km 11+770 – 11+870 – utrudnienia w przejedzie, lokalne podtopienia, namulisko na jezdni,
m. Modw – km 21+000 – 21+500 – obryw skarpy na pobocze drogi krajowej – odcinek przejezdny
Piwniczna Zdrj – lewy pas ruchu zamknity spowodowany osuniciem si skarpy na jezdni

Droga krajowa nr 94

Olkusz – przejcie podziemne zalane, zablokowany odpyw wody – piesi mog korzysta z przej na drodze bdcych w bliskiej odlegoci od przejcia podziemnego

http://www.nowysacz.pl/ostrzezenia-i-alarmy/5503

hastagi na stronie:

#Nowy Sącz powódź #nowy sacz powodz #krynica zdrój powódź #piwniczna zdrój powódź #barcice powódź #powódź nowy sącz #nowy sącz powódz #krynica powódź #powodz nowy sacz #krynica górska powódź #barcice powodz #powódż Nowy sącz #powódź w barcicach #krynica po powodzi #powódź krynica #powódź Barcice #krynica zdrój powódź 2010

Authors

Related posts

Top