Alarm na Dolnym lsku

Na godz. 8. zaplanowano ewakuacj ok. 250 mieszkacw wsi: Stary Grnik i Stary Otok k. Oawy (Dolnolskie) w zwizku z koniecznoci zalania polderu Lipki, aby poradzi sobie z nadmiarem wody zbliajcym si do Wrocawia.
Tymczasem wczoraj wojewoda dolnolski Rafa Jurkowlaniec o godz. 18. ogosi w powiecie oawskim alarm powodziowy. Pogotowia przeciwpowodziowe nadal obowizuj w powiatach: wrocawskim, trzebnickim, redzkim, woowskim, legnickim, lubiskim, gogowskim i miecie Wrocawiu.

Wojewoda zdecydowa rwnie, e w rod o godz. 8. zostanie zalany polder Lipki-Oawa o pojemnoci 38 mln m szeciennych. Dlatego te mieszkacy Starego Grnika i Starego Otoka bd musieli opuci swoje domy. Ewakuacja nie bdzie polegaa na wywoeniu ludzi cikim sprztem, lecz na monitorowaniu opuszczania domostw przez mieszkacw.

Natomiast Dagmara Turek-Saml, rzeczniczka prasowa wojewody dolnolskiego powiedziaa, e w miar potrzeb w czwartek zostanie uruchomiony kolejny polder Blizanowice-Trestno, w tym przypadku nie bdzie koniecznoci przeprowadzania ewakuacji.

W czwartek lub pitek przez Wrocaw ma przej fala kulminacyjna; na razie nikt nie potrafi powiedzie, jak bdzie wysoka i jak dugo bdzie si przemieszcza przez miasto.

Z powodu trudnych warunkw zamknita zostaa droga gminna nr 1933D (powiat wrocawski) – rzeka Oawa zalaa tam jezdni na odcinku 50 m pomidzy miejscowociami Groblice i Kotowice. Policja wyznaczya objazd do Wrocawia przez Oaw. Zalana jest take droga gminna nr 17670D Marcinkowice-Zakrzw; jezdnia jest zalana na odcinku ok. 10 m warstw 15 cm wody.

Stany alarmowy zostay przekroczone w 12 punktach wodowskazowych; stan ostrzegawczy take w 7 punktach.

Tarnobrzeg: przecieka wa przeciwpowodziowy

W Tarnobrzegu w rod nad ranem na odcinku ok. 150 metrw przecieka wa przeciwpowodziowy na Wile; zarzdzono ewakuacj mieszkacw lecego obok osiedla Wielowie – poinformowaa Marta Tabasz z podkarpackiej policji.

Dodaa, e na osiedlu mieszka ok. 500 osb.

– Mimo, e podstawiono autokary i wszystko gotowe jest do ewakuacji, na razie nikt z mieszkacw osiedla nie zdecydowa si na ucieczk – zaznaczya.

Sytuacja w Tarnobrzegu jest wynikiem m. in. nadejcia fali kulminacyjnej na Wile z Maopolski. Trudna sytuacja jest te na innych rzekach w regionie, szczeglnie w zlewni Wisoka i Wisoki.

Alarmy powodziowe na Podkarpaciu obowizuj w powiatach: ropczycko-sdziszowskim; jasielskim; dbickim w gminach: Brzostek i Dbica; strzyowskim; rzeszowskim w gminach: Boguchwaa, Lubenia, Dynw, Trzebownisko i Tyczyn; mieleckim; kronieskim; acuckim dla gmin: Czarna, Biaobrzegi, oynia; brzozowskim: w gminie Haczw; przeworskim w gminach Trycza i Przeworsk; tarnobrzeskim w gminach: Baranw Sandomierski, Gorzyce, Grbw oraz w miecie Rzeszowie.

Pogotowie przeciwpowodziowe zostay ogoszone dla 15 powiatw, gmin i miejscowoci.

lskie: wielu mieszkacw opucio domy

W niektrych miejscowociach woj. lskiego trwa walka z ywioem, tysice mieszkacw z powodu powodzi musiao opuci swoje domy. W wielu miejscach regionu suby kryzysowe notuj dugo oczekiwane spadki poziomu wd w rzekach.

W dalszym cigu bardzo powana sytuacja panuje w Bieruniu. Wiceburmistrz miasta Stanisaw Podleny powiedzia rano, e po tym, jak w ostatnim czasie wielu mieszkacw miasta musiao opuci swoje domostwa, niewykluczone, e liczba zmuszonych do ewakuacji jeszcze si zwikszy. Przedstawiciele magistratu podkrelaj, e sytuacja w ich miecie jest o wiele gorsza ni podczas wielkiej powodzi w 1997 roku. Miasto zalewa przede wszystkim rzeka Gostynka, ktra przerwaa way przeciwpowodziowe.

We wtorek kilkanacie zastpw straakw skierowano do miejscowoci Bukw w powiecie wodzisawskim. Sztuczny zbiornik przeciwpowodziowy Polder Bukw na Odrze zacz traci szczelno przy waach, ktre starano si umacnia od wtorkowego rana, take przy uyciu cikiego sprztu. – Straacy opanowali sytuacj, woda przecieka ju tylko minimalnie. Na miejscu teraz tylko jeden zastp stray, ktry monitoruje sytuacj – powiedzia rano dyurny powiatowego stanowiska kierowania w Wodzisawiu lskim.

Jak doda, poza osobami, ktre na wasn rk opuciy domy, lokalne wadze pomogy w ewakuacji kilkunastu osb z miejscowoci Bukw i Nieboczowy. Z informacji sub kryzysowych w Wodzisawiu wynika, e powoli normalizuje si sytuacja powodziowa w ssiednich Czechach. Poziom wody w tamtejszych zbiornikach retencyjnych nieco si obniy.

Spadek poziomu rzek – od 10 do kilkunastu centymetrw – notuj suby kryzysowe w Czstochowie. Gwnym problemem s obecnie przeciekajce way w rejonie ul. Bugajskiej – drogi prowadzcej w kierunku Olsztyna – powiedzia naczelnik Wydziau Zarzdzania Kryzysowego w Czstochowie Stanisaw Sy.

Uspokajajce informacje pyn te z Raciborza. Odra w tym miecie osiga obecnie poziom 8,92 m. Pomidzy godz. 8 a 9 ma sign 9 m, a pniej zacz opada. – Myl, e ten poziom wody nie zagraa miastu. W Czechach sytuacja si stabilizuje, opady zanikaj – powiedzia Stanisaw Mrugaa z raciborskiego magistratu.

Poprawia si te sytuacja w Rybniku, gdzie najwiksze zagroenia stanowia rzeka Ruda. Cho w ostatnich dniach dochodzio w jej okolicy do lokalnych podtopie, to poziom wody systematycznie opada – powiedziano rano w Miejsko-Powiatowym Centrum Zarzdzania Kryzysowego.

O stabilizacji sytuacji mwi te suby kryzysowe w Gliwicach. Poziom Kodnicy w pobliu urzdu miasta obniy si z wtorkowego maksimum (3,87 m) do 3,59 m. Przywrcono ju ruch na drodze krajowej nr 88, ale bez wjazdw na ulice Toszeck i Tarnogrsk – powiedzia dyurny Centrum Ratownictwa Gliwice.

W witokrzyskiem fala powodziowa na Wile

Ronie fala powodziowa na Wile w woj. witokrzyskim. W nocy z wtorku na rod woda zacza si przelewa przez way w Sandomierzu. Zarzdzono tam ewakuacj prawobrzenej czci miasta – poinformowao Wojewdzkie Centrum Zarzdzania Kryzysowego w Kielcach.

Jak powiedzia dyurny Centrum Jerzy Szelg, burmistrz miasta Jerzy Borowski zarzdzi ewakuacj prawobrzenej czci Sandomierza; mieszkacy s przewoeni z tej strefy do budynkw szkolnych, pooonych w miejscach, ktrym nie grozi zalanie. W rejonie zagroonych fal powodziow domw podstawiane s specjalne autobusy.

Poziom wody w Wile w Sandomierzu wynosi nad ranem 840 cm – ponad dwa i p metra powyej stanu alarmowego – i stale si podnosi. – W zwizku z tym ratownicy musieli – dla wasnego bezpieczestwa – zej z waw – poda Szelg.

Wzdu ulicy Krakowskiej, na odcinku od zamku w stron mostu, zbudowano metrowej wysokoci wa z workw z piasku. Droga krajowa nr 79 w kierunku Krakowa i w stron Tarnobrzega jest nieprzejezdna – poinformowaa policja.

W rod do poudnia spodziewana jest w Sandomierzu kulminacyjna fala na Wile.

Trwa ewakuacja czci mieszkacw 10 miejscowoci w gminie Pacanw – Komorowa, Grabowicy, Kka abieckiego, abca, Ratai Supieckich, Ratai Karskich, Kpy Lubawskiej, Oblekonia, Trzebicy i Podwala. Obszar objty ewakuacj zamieszkuje okoo 3,5 tys. osb.

Do pojedynczych ewakuacji – z powodu tzw. cofki na rzece Nidzie – doszo w nocy w Nowym Korczynie, gdzie do pomocy w uszczelnianiu waw przybyo kilkudziesiciu onierzy z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

W Poacu cigle umacniane s way; chodzi m.in. o ochron przed zalaniem miejscowej elektrowni.

http://wiadomosci.onet.pl/2172123,11,walka_z_zywiolem_alarm_na_dolnym_slasku_nikt_nie_ucieka,item.html

hastagi na stronie:

#Oława powódź 2010 #oława powódź #powódź oława 2010 #powódź 2010 oława #polder oławka mapa #olawa powodz 2010 #powódź oława

Authors
Top