Nowohucka przerwany wa przeciwpowodziowy (stan na godz. 5:20)

Przerwany wa przeciwpowodziowy (stan na godz. 5:20)

Dzi o 2:00 w nocy zosta przerwany wa przeciwpowodziowy basenu portu przy ul. Na zakolu Wisy na dugoci 10 m i wysokoci 1,5m. Zalanych zostao kilka firm, ogrdki dziakowe a take Wojewdzka Baza Przeciwpowodziowa. Woda dostaa si te na ul. Nowohuck, ktra obecnie jest zamknita do odwoania. Stan Wisy na Bielanach (o godz. 7:30) wynosi 934 cm i nieznacznie opada.

Obecnie jest budowany nowy wa przeciwpowodziowy – w akcji kierowanej przez brygadiera Ryszarda Graczoa komendanta Miejskiego Pastwowej Stray Poarnej bierze udzia okoo 200 onierzy i straakw. Przy odbudowie wau pracuje take amfibia, ktra zabezpiecza go od strony wewntrznej. Na miejsce dostarczono dodatkowe 6 tysicy workw z piaskiem.

Ewakuowano 16 osb z ogrdkw dziakowych. Zamknito ulic Ofiar Dbia.

O zdarzeniach majcych istotne znaczenie dla bezpieczestwa ludzi i podjtych dziaaniach prosz na bieco informowa Powiatowe Centrum Zarzdzania Kryzysowego w Krakowie, tel. (12)616-59-99, (12)418-67-70, fax. (12) 413-89-66. (MF)

http://krakow.pl/komunikaty/?MODE=mpkom&TYPE=show&kom_id=11410

Powiatowe Centrum Zarzdzania Kryzysowego pracuje w systemie caodobowych dyurw penionych przez pracownikw Wydziau Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Urzdu Miasta Krakowa pod numerami telefonw:

(12) 616-59-99
(12) 418 67 70
(12) 413 89 66 – fax

Zadania stojce przed Powiatowym Centrum Zarzdzania Kryzysowego (PCZK):

*
prowadzenie caodobowego monitoringu zagroe kryzysowych oraz informowanie szefa Powiatowego
Zespou Reagowania Kryzysowego o zaistniaej sytuacji
*
przyjmowanie, zbieranie i ewidencjonowanie oraz analizowanie informacji o stanie bezpieczestwa
miasta, wsppraca z instytucjami realizujcymi stay monitoring rodowiska
*
opracowywanie wstpnej analizy zagroe dla potrzeb PZRK oraz udzia w przygotowaniu kompleksowej
analizy zagroe
*
udzia w ostrzeganiu i alarmowaniu ludnoci Krakowa o zaistniaym (potencjalnym) zagroeniu – wsppraca
w tym zakresie z lokalnymi mediami
*
nadzr nad systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludnoci
*
przekazywanie dyurnemu Stray Miejskiej polecenia dotyczcego wykonania monitoringu stanu wd
w okrelonych punktach na rzekach i ciekach wodnych
*
tworzenie i aktualizowanie miejskiego planu reagowania kryzysowego
*
przygotowanie projektw decyzji koordynujcych dziaania sub i instytucji odpowiedzialnych
za bezpieczestwo publiczne
*
przyjmowanie informacji o zagroeniu, dokonywanie analizy i prognozy rozwoju sytuacji zagroenia
*
przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej raz w roku wicze Powiatowego Zespou Zarzdzania
Kryzysowego w penym skadzie

Powiatowe Centrum Zarzdzania Kryzysowego przygotowuje codzienne raporty o stanie bezpieczestwa dla Prezydenta Miasta Krakowa. Raporty powstaj na podstawie informacji i meldunkw skadanych przez podmioty i instytucje odpowiedzialne za bezpieczestwo publiczne, m.in. iloci i rodzajw przestpstw, zagroe poarowych, sanitarnych, powodziowych i innych.
Zgodnie z odpowiednimi zapisami rozporzdzenia pracownikami PCZK s pracownicy Wydziau Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego UMK.
Funkcjonowanie PCZK finansowane jest z budetu miasta w ramach wasnych zada gminy

hastagi na stronie:

#sytuacja na nowohuckiej #PowĂłdz KrakĂłw Nowohucka #powĂłdĹş na nowohuckiej #powodz krakow nowohucka #powĂłdz nowohucka #nowohucka powĂłdĹź #powĂłdĹş ul nowohucka

Authors

Related posts

Top