Skawina 20 MAJA 2010 R. SYTUACJA NA GODZIN 12.00

UWAGA MIESZKACY MIASTA I GMINY SKAWINA!!!

Alarm Przeciwpowodziowy!

20 MAJA 2010 R.

SYTUACJA NA GODZIN 12.00

uwaga!

z powodu przecienia serwera biece informacje prezentowane s w formie tekstowej. wersja graficzna strony znajduje si pod adresem: http://www.um.skawina.net/index.php

CENTRUM ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO:

poniej zamieszczamy informacje o sytuacji w gminie.

SZTAB KRYZYSOWY:

Dyur caodobowy.

URZD MIASTA I GMINY W SKAWINIE

RYNEK 1

32-050 SKAWINA

TEL. 012 277 01 30, 012 276 31 26

W PRZYPADKU BRAKU MOLIWOCI POCZENIA PROSZ PRZEKAZYWA INFORMACJE POD NUMER 997

SPRZT:

ZAPOTRZEBOWANIE NA SPRZT RATONICZY PROSIMY ZGASZA DO:

PASTWOWEJ STRAY POARNEJ

NUMER TELEFONU: 012 276 39 98

PIASEK, WORKI:

ZAPOTRZEBOWANIE PROSIMY ZGASZA DO SZTABU KRYZYSOWEGO:

URZD MIASTA I GMINY W SKAWINIE

RYNEK 1

32-050 SKAWINA

TEL: 012 277 01 30, 012 276 31 26

PUNKTY EWAKUACYJNE:

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 4

32-050 SKAWINA

TEL: 012 276 40 56, 012 256 95 61, 012 256 95 60

MIEJSKO-GMINNY ORODEK POMOCY SPOECZNEJ

UL. WIRKI I WIGURY 13

32-050 SKAWINA

TEL: 012 276 21 37

POMOC MEDYCZNA:

PORADNIA ZDROWIA DZIECKA

UL. POPIEUSZKI 2

32-050 SKAWINA

TEL: 012 276 23 43

[NAGE WYPADKI: DYUR CHIRURGA W GODZINACH 8-18]

POMOC PSYCHOLOGICZNA:

CENTRUM WSPIERANIA RODZINY

UL. KS. J. POPIEUSZKI 17

32-050 SKAWINA

TEL: 012 276 34 10

[W GODZINACH 12-20]

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

UL. WIRKI I WIGURY 13

32-050 SKAWINA

TEL: 012 276 38 40, 012 276 90 00

[W GODZINACH 7.30-19]

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM:

OCHODZA – KOPANKA

SYTUACJA W GMINIE:

Kopanka.

Sytuacja jest pod kontrol.

W akcji zabezpieczania waw bierze udzia przedstawiciel Maopolskiego Zarzdu Melioracji.

Kolejne pompy s ju na miejscu.

Z uwagi na prowadzone dziaania – przejazd niemoliwy.

Przypominamy mieszkacom o moliwoci ewakuacji .

Wyczenia prdu – Kopanka II.

W pracach uczestnicz liczni mieszkacy Kopanki i Podborw.

Apelujemy o nie przeszkadzanie ratownikom w pracy!

Kontrolujemy sytuacj.

Przedstawiciel Maopolskiego Zarzdu Melioracji, ustali wczoraj zakres wzmocnie wau na wysokoci szkoy.

Lokalne podtopienia. Na miejscu pracuj ratownicy. Jednostki stray poarnej odpompowuj wod. Dojazd samochodem – tylko do mostu na kanale. Pomidzy I i II Kopank – transport tylko cignikiem. Obecnie trwa wzmacnianie waw i przepompowywanie wody przy uyciu pomp o wysokiej wydajnoci. Kolejne pompy s ju na miejscu. W pracach uczestnicz liczni mieszkacy Kopanki i Podborw.

uwaga! Zawiadczenia dla mieszkacw.

Zawiadczenia dla mieszkacw miejscowoci, ktre wskutek powodzi nie miay poczenia z przejezdnymi szlakami komunikacyjnymi, w zwizku z czym zbiorowa komunikacja wykonujca przewozy osb nie funkcjonowaa

mona odbiera w:

Biurze Rady Miejskiej, Rynek 2, pok. 3, tel.: 012 277 01 95

w godzinach: poniedziaek 8-17

wtorek, czwartek 7.30-15.30

roda 8-16

pitek 8-15

Uwaga osoby ubezpieczone w PZU!

Istnieje moliwo natychmiastowej wypaty zaliczki!

W celu uzyskania wypaty odszkodowania, osoby ubezpieczone w PZU mog zgasza si osobicie do najbliszej placwki ubezpieczyciela, bd telefonicznie po numerem telefonu: 0 801 102 102 (najlepiej z telefonu stacjonarnego)

Informacja o poziomie wd:

Wisa – powoli opada.

Cedron – powrci ju do koryta i systematycznie opada.

Skawinka – powoli powraca do koryta i systematycznie opada.

INFORMACJA O KURSUJCYCH AUTOBUSACH MPK:

http://www.mpk.krakow.pl/default.aspx?docId=1&newsId=726&templId=6

LINIA 203 (ZMIANA TRASY!)

od strony Skawiny dojeda tylko do przystanku: Samborek Most

LINIE 233, 253 (ZMIANA TRASY!)

skrcone do przystanku: os. Radziszowskie

POZOSTAE LINIE AUTOBUSOWE KURSUJ BEZ ZMIAN.

INFORMACJA O KURSUJCYCH BUSACH:

P.T.S.

SKAWINA-KRAKW

Busy kursuj sta tras:

Bukowska – Ajka – Cmentarz – Sidzina – Skotniki – Kobierzyska – Kapelanka – Dietla – Dom Turysty

SKAWINA-PASZKWKA

SKAWINA-POZOWICE (spore utrudnienia)

SKAWINA-MARCYPORBA

TRANS BUS

SKAWINA-KRAKW

Busy kursuj zmienion tras:

Bukowska – Ajka – Cmentarz – Sidzina – Skotniki – Kobierzyska – Kapelanka – Dietla – Galeria Krakowska – Aleje – Kleparz

SKAWINA-KOPANKA

Busy kursuj tylko do szkoy.

ARTEX

SKAWINA-KRAKW

Busy kursuj sta tras:

Bukowska – Ajka – Cmentarz – Sidzina – Skotniki – Kobierzyska – Kapelanka – Dietla – Dom Turysty

WZNOWIENIE ZAJ W SZKOACH.

W RADZISZOWIE:

Dyrektor Zespou Szk w Radziszowie informuje, e zajcia w placwce zostan wznowione w czwartek 20 maja 2010r. Dowz uczniw i lekcje odbywa si bd zgodnie z harmonogramem.

W sytuacji braku przejazdu w kierunku Podlesia przez Zadworze autobus bdzie kursowa od przystanku przy ul. Spacerowej w kierunku Woli Radziszowskiej przez stacje kolejow do szkoy. W zwizku z brakiem moliwoci zawrcenia autobusu uczniowie nie bd zabierani z przystankw: Kciki i Podlesie 85.

W WOLI RADZISZOWSKIEJ:

Dyrektor Zespou Placwek Owiatowych w Woli Radziszowskiej informuje o wznowieniu zaj w czwartek 20 maja 2010 r.

dostawy wody.

Awaria przy ul. Batalionw Chopskich zostaa usunita.

Mieszkacom rejonw ul. Batalionw Chopskich i Wyspiaskiego zostay przywrcone dostawy wody.

dostawy energii elektrycznej.

Wyczenia prdu – Kopanka II. W pozostaej czci Gminy przywrcono dostawy energii elektrycznej.

droga krajowa nr 44 oraz droga wojewdzka nr 953.

W peni przejezdne.

Way przeciwpowodziowe.

Way przeciwpowodziowe s na chwil obecn umocnione i stabilne. Sztab Kryzysowy nie bierze pod uwag moliwoci wysadzania waw przeciwpowodziowych.

Stan waw przeciwpowodziowych jest na bieco monitorowany przez odpowiednie suby. Sztab Kryzysowy jest w staym kontakcie z mieszkacami najbardziej zagroonych terenw.

most na Skawince.

Most na rzece Skawinka na drodze krajowej nr 44 jest czynny do odwoania.

Wola radziszowska.

Cedron wraca do koryta. Droga powiatowa jest przejezdna – prosimy zachowa ostrono na bocznych drogach. Mieszkacom dostarczono wod pitn i ywno. Na miejsce dotara polewaczka, kontenery oraz toalety typu TOI TOI. Trwaj prace porzdkowe, ktre prowadzi take MZU.

sztab kryzysowy dementuje.

Sztab Kryzysowy dementuje wczorajsze doniesienia serwisw telewizyjnych o pozostawieniu mieszkacw Woli Radziszowskiej bez opieki – zgodnie ze wskazaniami Sotysa przekazano zapas wody i ywno. W dniu dzisiejszym na miejsce dotara polewaczka i kontenery do porzdkowania okolicy.

plany ewakuacji.

Sztab Kryzysowy informuje, e jeli zajdzie taka konieczno uruchomione zostan plany ewakuacji mieszkacw zagroonych terenw. Wszystkie suby czekaj w pogotowiu. Mieszkacy zalanych miejscowoci mog zgasza do Sztabu Kryzysowego ch ewakuacji.

Sytuacja w poszczeglnych miejscowociach:

zelczyna:

Sytuacja opanowana – odpowiednie suby s na miejscu.

Borek szlachecki:

Wszelkie zagroenia w Borku Szlacheckim s monitorowane.

Osuwiska zabezpieczane i monitorowane – sytuacja opanowana.

rzozw:

Wystpuj lokalne podtopienia. Sytuacja opanowana.

Autobusy linii 263 kursuj po swojej trasie.

Wola radziszowska:

Poziom Cedronu systematycznie opada – obecnie jest ju w korycie. Przywrcono energi elektryczn. Droga powiatowa przejezdna dla samochodw osobowych. Prosimy zachowa ostrono. Na miejsce dotary polewaczka i kontenery do porzdkowania miejscowoci. Sytuacja opanowana.

ochodza:

Lokalne podtopienia. Jednostki stray poarnej odpompowuj wod. Sytuacja opanowana.

radziszw:

Skawinka poziom wody 2,75 m – utrzymuje si tendencja spadkowa. Droga Skawina – Radziszw – Krzywaczka jest przejezdna. Wczoraj na miejsce dotary polewaczka i kontenery do porzdkowania miejscowoci. Sytuacja opanowana.

WSZYSTKIE SZKOY I PLACWKI OWIATOWO-WYCHOWAWCZE S OTWARTE.

ZARZDZENIE WS. OGOSZENIA ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO:

Zarzdzenie Nr 61

Starosty Krakowskiego

z dnia 17 maja 2010 roku

w sprawie ogoszenia alarmu przeciwpowodziowego

Na podstawie art.34 ust.1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z pn. zm.), majc na uwadze przewidywane silne opady deszczu oraz wystpujce przekroczenia stanw alarmowych wd na posterunkach wodowskazowych zarzdzam co nastpuje:

1

Ogaszam z dniem 17.05.2010 roku od godz. 11.00 alarm przeciwpowodziowy na terenie nastpujcych gmin: Czernichw, Skawina, Liszki, Igoomia – Wawrzeczyce.

2

Zobowizuj Dyrektora Wydziau Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie do niezwocznego powiadomienia waciwych urzdw gmin i sub o treci niniejszego zarzdzenia.

3

Zarzdzenie wchodzi w ycie od chwili podpisania i podlega niezwocznemu ogoszeniu
w rodkach masowego przekazu.

STAROSTA KRAKOWSKI

Jzef Krzyworzeka

rdo: http://www.um.skawina.net/

hastagi na stronie:

#zdjęcia powodzi w woj małopolskim 2010r #sytuacja powodziowa wgminie skawina #SKAWINA POWÓDŹ #podtopienia skawina #powodz w radziszowie 2019 #powódź w Skawina #skawina powodz #skawina powódź

Authors

Related posts

Top