Sandomierz apel o wsparcie finansowe i pomoc materialną dla powodzian

Apel o wsparcie finansowe i pomoc materialną dla powodzian

Sandomierz, 25 maja 2010 r.

Szanowni Państwo!

Stanęliśmy wobec wielkiego kataklizmu, jaki dotknął nasz kraj. Wśród nieszczęścia szczególnie dotknięty został Sandomierz. Sytuacja jest dramatyczna, woda zniszczyła domy, budynki gospodarcze i uprawy rolne. Wiele osób straciło dorobek całego życia. Ludzie ze zniszczonych przez żywioł miejscowości wymagają natychmiastowej pomocy. Nie wolno nam pozostawić ich samym sobie.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla powodzian. W tym celu udostępniony został specjalny rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat na rzecz poszkodowanych w powodzi:

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu

57 9429 0004 2001 0013 2251 0039 z dopiskiem POWÓDŹ

W sprawach związanych z przekazywaniem pomocy materialnej dla powodzian, proszę o kontakt z Urzędem Miasta w Sandomierzu, tel. 15/ 644 01 01, 15/ 832 22 28, 15/ 832 29 62.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy powodzianom. Cieszymy się, że jest wielu ludzi dobrej woli, którzy śpieszą z pomocą w tej ogromnej tragedii. Z góry dziękujemy za waszą ofiarność i otwarte serce.

http://powiat.sandomierz.pl/content.php?sid=965b49d881eddf3e846a8ea930aad795&tr=cl&cms_id=143&p=

hastagi na stronie:

#podziękowania za pomoc dla powodzian #pomoc materialna dla powodzian #podziękowania za pomoc powodzianom

Authors

Related posts

Top