Pomoc rządu dla powodzian

Na konferencji prasowej w KPRM przedstawione zostały działania rządu dotyczące sytuacji popowodziowej. W konferencji udział wzięli: wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, minister w KPRM Michał Boni, minister zdrowia Ewa Kopacz, minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak.

– Dzisiaj chcieliśmy przedstawić informację o działaniach dotyczących wsparcia przedsiębiorców, pomocy skierowanej do rodzin oraz o działaniach adresowanych do gmin, które zostały najbardziej zniszczone przez powódź – powiedział minister Boni, rozpoczynając konferencję.

Wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników

Wicepremier Waldemar Pawlak zaznaczył, że rząd podejmuje działania, aby rozszerzyć zakres podmiotowy ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Chodzi o wykorzystanie narzędzi zawartych w ustawie w celu usuwania skutków powodzi.

Wicepremier poinformował również, że przygotowywany jest projekt ustawy powodziowej, w której zawarte będą rozwiązania dotyczące umorzenia pożyczek z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Minister Michał Boni zaznaczył, że rozwiązania, które znajdą się w ustawie, będą dyskutowane na posiedzeniu Rady Ministrów we wtorek, 8 czerwca.

Wicepremier Waldemar Pawlak przypomniał również, że Rada Ministrów przyjęła wczoraj uchwałę umożliwiającą wypłatę dla rolników do 5 ha – 2 tys. zł, a powyżej 5 ha – 4 tys. zł. Waldemar Pawlak zaznaczył, że premier podjął także decyzję o zwiększeniu finansowania państwowej i ochotniczej straży pożarnej tak, by mogła ona szybko uzupełnić braki w sprzęcie i wyposażeniu.

W najbliższych dniach minister finansów podpisze rozporządzenie w sprawie ulgi VAT na materiały budowlane. Rozporządzenie będzie zawierać rozwiązania, dzięki którym nie trzeba będzie przedstawiać skomplikowanych zaświadczeń – wystarczą zwykłe oświadczenia.

Pomoc dla rodzin dotkniętych powodzią

Sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak powiedział, że do dzisiejszego rana na konta urzędów gmin w 12 województwach zostało przekazane 189 mln 428 tys. 800 zł, z przeznaczeniem na zasiłki dla poszkodowanych w wyniku powodzi. – W ramach pierwszej pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, wypłacamy poszkodowanym do 6 tys. zł. Od tygodnia trwa akcja wypłacania tych zasiłków – podkreślił wiceminister. Tomasz Siemoniak zaapelował do władz samorządowych o maksymalnie szybkie wypłacanie tych środków.

Wiceminister zaznaczył, że w ubiegłym tygodniu rząd zadeklarował także pomoc w odbudowie budynków. Będą to dwa sposoby wsparcia. – Do 20 tys. zł w sytuacji, kiedy prosta ocena strat wskazuje na to, że w tej granicy zmieszczą się koszty odbudowy. Nie potrzeba do tego żadnej specjalnej procedury, nie trzeba rzeczoznawcy, podstawą są decyzje wójta i samorządu – powiedział. Na odbudowę budynków rząd przewidział także pomoc do 100 tys. zł. – Tu w uproszczonej procedurze rzeczoznawcy mają ocenić wysokość strat – dodał.

Wiceminister przypomniał również, że premier Donald Tusk w ubiegły piątek podpisał rozporządzenie, w którym wskazał 584 gminy, gdzie stosowane są uproszczone metody dotyczące prawa budowlanego.- Kto odbudowuje dom, nie musi mieć pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie tego faktu – wyjaśnił. – Ta lista jest otwarta. Mamy przygotowanych kilkadziesiąt kolejnych zgłoszeń gmin do nowelizacji tego rozporządzenia – dodał.

Minister zdrowia Ewa Kopacz poinformowała o działaniach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego na terenach dotkniętych przez powódź. Szefowa resortu zdrowia powiedziała, że prowadzone są szczepienia przeciwko tężcowi, a inspekcja sanitarna nadzoruje wodociągi, oczyszczalnie ścieków oraz przydomowe ujęcia wody. Dodała, że szczególnych prac odkażających wymagać będą obszary, na których mieszczą się zalane cmentarze.

Minister Kopacz zaznaczyła również, że dzieci do siedmiu lat z terenów powodziowych, będą mogły bezpłatnie spędzić 14 dni w ośrodkach rządowych. Zapowiedziała, że pierwszy turnus pojedzie do ośrodka w Juracie 12 czerwca. Zaznaczyła, że następne turnusy będą organizowane do końca wakacji, a w razie zapotrzebowania nawet we wrześniu.

Środki na zasiłki powodziowe na cele edukacyjne zabezpieczyło także Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rodzina, która otrzymała zasiłek do 6 tys. zł dostanie dodatkowo 1 tys. zł na każde dziecko w wieku szkolnym.

Resort edukacji, wspólnie z organizacjami pozarządowymi i samorządami, organizuje też bezpłatne wyjazdy edukacyjne i wakacyjne dla dzieci z terenów powodziowych. – Dzieci, których warunki mieszkaniowe są złe albo szkoła jest nieczynna, mogą wyjechać na wypoczynek edukacyjny, jeszcze w trakcie trwania roku szkolnego – zaznaczyła minister Katarzyna Hall. – Z wyjazdów edukacyjnych skorzysta około 1600 uczniów, z czego wyjechało już 1200 dzieci – dodała.

Szefowa resortu edukacji zaznaczyła również, że dla dzieci z terenów powodziowych organizowane są wyjazdy wakacyjne. – Mamy ok. 6 tys. przygotowanych miejsc, z czego zgłosiło się ok. 4 tys. uczniów – podkreśliła. – Proponujemy, aby te wyjazdy były pod opieką własnych nauczycieli, żeby dzieci miały opiekunów, które je dowiozą – dodała.

Pomoc dla gmin

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zapowiedziała, że rząd przeznaczy 600 mln zł na odbudowę infrastruktury w gminach szczególnie dotkniętych przez powódź. – Specjalny program będzie finansował w całości infrastrukturę lokalną: drogi, mosty, szkoły przedszkola, budynki użyteczności publicznej oraz infrastrukturę związaną z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków – podkreśliła. – Z sumy 600 mln zł: ok. 200 mln zł pochodzić będzie z Unii Europejskiej, 200 mln zł z budżetu oraz 200 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Gminy nie będą musiały dokładać się do tego programu – wyjaśniła. Oznacza to na dzisiaj specjalną pomoc dla 10-12 gmin. Dla pozostałych gmin zostanie także zapewniona pomoc.

Wsparcie dotyczące remontów szkół na terenach dotkniętych przez powódź zadeklarowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Dodatkowo rząd przygotowuje wniosek do europejskiego Funduszu Solidarności o dofinansowanie odbudowy zniszczeń na terenach dotkniętych przez powódź. – Na złożenie wniosku mamy czas do końca lipca. Wniosek złożymy w ostatnich dniach, gdyż od tego jak duże są straty i jak precyzyjnie je policzymy zależy, jaką kwotę uzyskamy z Komisji Europejskiej – powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:4875/

hastagi na stronie:

#rozporządzenie w sprawie powodzi #pomoc dla powodzian rozporządzenie #uchwała rady ministrów w sprawie powodzi 2010 #rozporządzenie w sprawie pomocy dla powodzian

Authors

Related posts

Top