w jaki sposób postępować z terenami zalanymi przez powódź informuje

Informacja dla powodzian – sposób postępowania z zalanymi terenami
Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z licznymi pytaniami Dyrektorów Szkół, Przedszkoli oraz innych obiektów użyteczności publicznej, w jaki sposób postępować z terenami zalanymi przez powódź informuje:

1. Naturalnym sprzymierzeńcem do oczyszczenia tych terenów jest deszcz padający w małych ilościach. Dochodzi do zmywania powierzchni i odpływu wód do kratek ściekowych (kanalizacji)
2. Zbieranie osadów mułów przy pomocy sprzętu (grabie, miotły, łopaty) musi odbywać się w rękawiczkach jednorazowego użytku, a nastepnie składowanie ich do pojemników na śmieci- stamtąd firmy oczyszczające wywiozą je na składowisko
3. Tereny które były przeznaczone pod uprawę warzyw, kwiatów itp. należy przekopać co spowoduje zmniejszenie zagrożenia, poprzez zwiększenie aeracji gleby i zmniejszenie przez to ilości drobnoustrojów na ich powierzchni.
4. Boiska w zależności od rodzaju nawierzchni – sztuczna trawa, asfalt, tartan należy dokładnie zmywać wodą ze środkami myjąco-dezynfekującymi ogólnodostępnymi. W przypadku boisk trawiastych należy wstrzymać ich eksploatację do czasu dokładnego wypłukania zanieczyszczeń przez wody opadowe. Zabiegi koszenia i grabienia przyspieszą mineralizacje zanieczyszczeń
5. Piaskownice – należy bezwzględnie wymienić piasek po uprzednim myciu i dezynfekowaniu komory piaskownicy
6. Wszelkie urządzenia znajdujące się na placach zabaw i na „zielonych salach gimnastycznych” należy poddać gruntownemu myciu i dezynfekowaniu – jeżeli ich stan techniczny pozwala na ich dalszą bezpieczną eksploatację

Stanisław Pawlus
Kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego


http://wsse.krakow.pl/strona/index.php?option=com_content&view=article&id=414:informacja-dla-powodzian-sposob-postpowania-z-zalanymi-terenami&catid=136:info-dla-powodzian&Itemid=185

Authors

Related posts

Top