INFORMACJA DLA POWODZIAN ZWALCZANIE SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH OWADÓW

Po powodzi na terenach zalanych mogą występować plagowo różne gatunki much, komarów,
meszek, kuczmanów. W zaistniałych okolicznościach znajdują one dobre warunki rozwoju.

MUCHY
Owady te przenoszą groźne choroby zakaźne: dur brzuszny, czerwonkę, salmonellozy, inne
biegunki u niemowląt, oraz niektóre schorzenia grzybicze i pasożytnicze. Bytują na
rozkładających się resztkach żywności, martwych zwierzętach, odchodach ludzkich i zwierzęcych,
składają tam jaja i zbierają na powierzchni swojego owłosionego ciała miliony bakterii. Z jaj
wylęgają się robakowate, beznogie, kremowe larwy. Po kilku, kilkunastu dniach przekształcają się
one w poczwarki (brązowe, baryłkowate), z których wylatują dorosłe owady. Cały rozwój much
trwa około 2 tygodni, w przypadku wysokich temperatur może być krótszy.
Przestrzeganie higieny w domu i obejściu jest najważniejszym czynnikiem
zabezpieczającym przed owadami i przenoszonymi przez nie chorobami.

ZABEZPIECZENIE POMIESZCZEŃ PRZED MUCHAMI
• Osłonić okna i inne otwory metalową siatką, gazą lub gęstą firanką.
• Rozwiesić lepy w miejscach gromadzenia się much.
• Żywność przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.
• Śmieci i odpadki gromadzić w szczelnych workach foliowych.
• Często wymieniać ściółkę dla zwierząt, aby zapobiec rozwojowi larw much.

ZWALCZANIE MUCH PREPARATAMI CHEMICZNYMI
Do zwalczania much w pomieszczeniach można stosować wszelkie dostępne na rynku,
przeznaczone do tego celu preparaty owadobójcze: trutki, tablice owadobójcze, preparaty do
opryskiwania powierzchni, preparaty aerozolowe. Opryskiwać: futryny drzwi i okien,
nasłonecznione powierzchnie ścian.

KOMARY I INNE OWADY KRWIOPIJNE
W rozlewiskach wody, mule i wilgotnej glebie rozwijają się larwy komarów, meszek,
kuczmanów. Dorosłe komary i znacznie od nich mniejsze kuczmany kłują (tylko samice)
szczególnie intensywnie przy dużej wilgotności powietrza i o zmierzchu; wtedy też mogą
wlatywać do pomieszczeń. Ukłucia komarów i kuczmanów mogą powodować odczyny zapalne
skóry, obrzęki, bąble.

Meszki, przypominające małe czarne muszki, atakują podczas dnia, w pełnym słońcu. Kłują
boleśnie i często pozostawiają krwawiący ślad. Na ich ukłucia narażone są zwierzęta przebywające
na pastwiskach. Ukucia tych owadów mogą powodować zmiany skórne, stany zapalne, zaburzenia
oddechowe (harara). Zaatakowane przez chmary meszek zwierzęta mogą zginąć wskutek działania
jadu owadów, dlatego też przy dużej agresywności meszek nie należy wyprowadzać zwierząt
z pomieszczeń.

ZABEZPIECZENIA OSOBISTE PRZED KOMARAMI
I INNYMI OWADAMI KRWIOPIJNYMI:
• Odpowiednia odzież – długie spodnie, bluza z długimi rękawami, nakrycie głowy osłaniające
czoło i kark.
• Na odsłonięte powierzchnie skóry (z wyjątkiem twarzy) stosować repelenty – środki
odstraszające komary, w postaci płynów, kremów lub aerozoli; zabezpieczają na kilka godzin, do nabycia drogeriach. W przypadku ich braku można użyć olejku goździkowego (do nabycia
w aptekach).
• Zaognione miejsca po ukłuciach smarować papką mentolową, stosować kompresy z wody
z amoniakiem lub z octem albo przykładać aloes.

ZABEZPIECZENIE POMIESZCZEŃ
• Osłonić okna i inne otwory siatką metalową, gazą lub gęstą firanką.
• Łóżeczka dziecięce i wózki osłonić gazą.
• Nie otwierać okien przy zapalonym świetle wieczorem, gdyż zwabia ono komary.
• Udrożnić rynny, aby umożliwić spływ wody.

ZWALCZANIE KOMARÓW PREPARATAMI CHEMICZNYMI
• W pomieszczeniach można zastosować dostępne na rynku środki owadobójcze, takie jak do
zwalczania much, aerozolowe lub do opryskiwania albo elektrofumigatory (urządzenie
elektryczne z płytką owadobójczą, z której wydzielają się pary substancji owadobójczej).
• Zwalczanie komarów występujących plagowo na dużych obszarach przeprowadzają
wyspecjalizowane ekipy w porozumieniu z odpowiednimi Wydziałami Ochrony Środowiska
i WSSE.

UWAGA !!!
Wszystkie środki należy używać ostrożnie, zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.
Stosować wyłącznie preparaty zarejestrowane w MZiOS.
Chronić dzieci przed kontaktem z preparatem.
Nie stosować preparatów przy niezabezpieczonej żywności.
Nadużywanie preparatów aerozolowych w zamkniętych pomieszczeniach może
w przypadku wadliwej instalacji elektrycznej spowodować wybuch.
Nie opryskiwać preparatami urządzeń i przewodów elektrycznych.
Opracowano na podstawie materiałów Państwowego Zakładu Higieny

źródło: http://um.warszawa.pl/v_syrenka/new/pliki/pdf/22355informacjaozwalczaniuowadow.pdf

hastagi na stronie:

#kuczmany #INFORMACJA DLA POWODZIAN O ZWALCZANIU SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH OWADÓW

Authors

Related posts

One Comment;

  1. TOMEK said:

    Zgodnie z tym co mówi artyku, po powodzi naley liczy si z zagroeniem sanitarno-epidemiologicznym.
    Dlatego tak wane staje si dokadne zdezinfekowanie zalanych pomieszcze, po ich uprzednim osuszeniu.
    Nowatorsk metod w tej dziedzinie jest ozon (AC. OZEIN), który z niezwyk skutecznoci niszczy wszystkie drobnustroje, takie jak glony, grzyby, bakterie i wirusy, a dodatkowo jest zabójczy take dla owadów, a w pomieszczedniach, w których zaprowadzno zabieg przywraca pierwotn wieo. Ozonowanie pozwala zastpi wszystkie silne chemiczne rodki, które nie tylko nie usuwaj wszystkich zanieczyszcze ale same sa szkodliwe dla zdrowia (jak np. chlor, który nie od dzi wiadomo osabia odporno organizmu).

Comments are closed.

Top