Wnioski o pomoc finansową dla powodzian

Wnioski o pomoc finansową dla powodzian
2010-06-07
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że osoby poszkodowane w powodzi, mogą składać wnioski o pomoc finansową przeznaczoną na pokrycie strat poniesionych w jej wyniku w punktach zlokalizowanych poza siedzibą Ośrodka przy ulicach: za budynkiem KRUS w Jaśle przy ul. Mickiewicza 4a, sklep spożywczy Bogumił w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108, Osiedle Gądki przy sklepie oraz ul. 17 Stycznia od godz. 8.00-19.00 aż do odwołania, oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3 w godzinach od 700 do 2200 do odwołania.

Do udzielenia pomocy konieczne jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego, które ze względu na rozmiar skutków powodzi, oraz na potrzebę jak najszybszego udzielenia pomocy, zostało maksymalnie uproszczone. Warunkiem wydania decyzji jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Od dnia dzisiejszego (tj. 07.06.2010 r.) pracownicy socjalni będą zgłaszać się do osób poszkodowanych, celem przeprowadzenia wywiadów środowiskowych i spisania protokołów poniesionych start. W pierwszej kolejności pracownicy socjalni przeprowadzą wywiady u osób, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych. Przewiduje się, że poszkodowane osoby, na zaspokojenie niezbędnych potrzeb będą mogły uzyskać pomoc w wysokości do 6 000, 00 zł. Jednocześnie w trakcie wywiadu osoby poszkodowane, które poniosły straty przekraczające kwotę 6 000, 00 zł złożą oświadczenie czy będą ubiegać się o pomoc na pokrycie kosztów remontu mieszkania w kwocie do 20 000, 00 zł lub od 20 000, 00 zł do 100 000,00 zł. Do osób, które będą starały się o pomoc do 20 000,00 zostanie skierowana gminna komisja – celem oszacowania poniesionych strat. Niezbędnym warunkiem uzyskania pomocy pomiędzy 20 000,00 zł a 100 000,00 zł będzie wcześniejsza wycena kosztów remontów lub odbudowy wykonana przez upoważnionego przez Wojewodę rzeczoznawcę majątkowego lub budowlanego. Osoby uprawnione do pomocy będą zobowiązane do przedstawienia faktur i rach

http://www.jaslo.pl/Aktualnosci/one_news_form?ktab=18&f_kat=18&n_id=news2010-06-07-181744285&b_start:int=25&archive_view=

hastagi na stronie:

#wniosek o pomoc dla powodzian #wzĂłr wniosku o pomoc dla powodzian #wniosek dla powodzian wzĂłr #wniosek powĂłdĹş

Authors

Related posts

Top