Zbiórka żywności i odzieży dla powodzian

Zbiórka żywności i odzieży dla powodzian w Warszawie

Caritas Polska koordynuje pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi, jaka dotknęła południowe regiony kraju. Jednocześnie organizacja apeluje o ofiary na rzecz dotkniętych kataklizmem.

Warszawie zbiórkę żywności z długim terminem przechowywania (np. konserwy, herbata, cukier, mąka, makaron), środków czystości i środków chemicznych (służących do porządkowania domów po powodzi), odzieży, ręczników, pościeli, koców, kołder w dniu 25 i 26 maja. Prosimy o to, by odzież była nowa. Zebrane dary zostaną przekazane powodzianom z terenów południowej Polski.

Kiedy: 25 maja w godz. 15.00 – 19.00
26 maja w godz. 10.00 – 15.00

Gdzie: Magazyn Caritas Polska, ul. Ordona 2a.

Można również wspierać powodzian:
– wysyłając sms-a charytatywnego na nr 72 052 (2,44 zł z VAT) z dopiskiem „Pomagam”
– wpłacając datki na konta Caritas Polska:

CARITAS POLSKA
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millennium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
z dopiskiem: „Powódź”

Darowizny w walutach obcych można przekazywać na następujące konta:

Bank Millennium S.A. al. Jerozolimskie 133, 02-304 Warszawa
S.W.I.F.T. BIGBPLPWXXX
euro (EUR): PL 23 1160 2202 0000 0000 3436 4677
dolar amerykański (USD): PL 57 1160 2202 0000 0000 6663 1212
funt brytyjski (GBP): PL 36 1160 2202 0000 0000 7232 7236 z dopiskiem „Powódź”

Jednocześnie Caritas Polska zwraca się z prośbą do firm i producentów sprzętu w tym osuszaczy, pomp i myjek wysokociśnieniowych, żywności, materiałów budowlanych, płaszczy przeciwdeszczowych, kaloszy, koców, pościeli, środki czystości i higieny o włączenie się w akcję pomocy powodzianom i nieodpłatne przekazanie produktów do Caritas diecezjalnych prowadzących akcję pomocy:

Poniżej podajemy dane kontaktowe do Caritas diecezjalnych:

1. Caritas Archidiecezji Przemyskiej,
Ks. Jan Szeląg 513 00 84 34, Tel. 16/676 90 60, [email protected]

2. Caritas Diecezji Sandomierskiej
15/832 11 45, 644 55 86 oraz 695 95 02 22, całodobowo 695 30 80 60, [email protected]

3. Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
12/6370712 (7.00-19.00), tel. S. Lilianna 609 451 688, [email protected]

4. Caritas Archidiecezji Katowickiej,
Tel/fax: 32/2516722, [email protected]

5. Caritas Diecezji Tarnowskiej,
14/6317320, 14/6317321, 14/6317322, [email protected]

6. Caritas Diecezji Częstochowskiej,
34/3680582, 34/3680583, [email protected]

7. Caritas Diecezji Rzeszowskiej,
Tel. 17/852 16 58, 17/852 86 60, fax: 17/8528660, [email protected]

8. Caritas Diecezji Gliwickiej
32/23078 70, 32/231 96 99, fax: 32/2307887, [email protected]

9. Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Tel. 81/532 95 71 81/743 64 65, fax: 81/5328194, [email protected]

10. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Tel. 71/3271300, fax: 71/3271302, [email protected]

11. Caritas Diecezji Opolskiej,
Tel. 77/ 4531241, 77/4531242, fax: 77/4531239, [email protected]

12. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Tel. 33/8191 203, 33/8190617, fax:33/8191203, [email protected]

13. Caritas Diecezji Kieleckiej
Tel. 664 031 038, [email protected]

Najtrudniejsza sytuacja panuje w województwach śląskim, opolskim, małopolskim i podkarpackim.

Jak zapewnił ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, organizacja pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorami diecezjalnych Caritas, które na miejscu udzielają już niezbędnej pomocy. „Zbieramy informacje z diecezji, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi” – powiedział ks. Subocz. Poinformował, że rozmawiał już z dyrektorami Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, na terenie której panuje najtrudniejsza sytuacja, następnie z organizacjami z diec opolskiej, arch. katowickiej, arch. przemyskiej i diec. rzeszowskiej. „Niektórzy potwierdzają, że zalane zostały te same domy, które powódź dotknęła przed rokiem” – stwierdził dyrektor Caritas Polska.

Caritas Polska uruchomiła SMS charytatywny na rzecz powodzian. Wystarczy w okresie do 25 maja wysłać wiadomość o treści „Pomagam” na numer 72 052 (koszt 2,44 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas:
CARITAS POLSKA
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
z dopiskiem: „Powódź”

Darowizny w walutach obcych można przekazywać na następujące konta:

Bank Millenium S.A. al. Jerozolimskie 133, 02-304 Warszawa
S.W.I.F.T. BIGBPLPWXXX
euro (EUR): PL 23 1160 2202 0000 0000 3436 4677
dolar amerykański (USD): PL 57 1160 2202 0000 0000 6663 1212
funt brytyjski (GBP): PL 36 1160 2202 0000 0000 7232 7236 z dopiskiem „Powódź

Ks. Subocz zaapelował też do firm, które posiadają w swoich magazynach środki czystości, o kontaktowanie się z diecezjalnymi Caritas i przekazywanie darów na rzecz powodzian.

http://www.caritas.pl/news.php?id=10203

Caritas Polska otrzymuje wyrazy solidarności z poszkodowanymi przez powódź ze strony Caritas narodowych w Europie. Niektóre z nich już zadeklarowały swą pomoc w realizacji projektów związanych z odbudową zniszczonych domów.
Do solidaryzujących się z powodzianami przystępuje coraz więcej Polaków zamieszkujących poza granicami kraju. Caritas Polska otrzymała od nich 23 927,79 euro oraz 5 933,3 dolarów na wsparcie działań pomocowych. Na konto dla powodzian wpłynęło 5 051 780,71 zł. Sms-a charytatywnego wysłało 2 250 000 osób (4,5 mln zł).
W dalszym ciągu trwa akcja przekazywania pomocy materialnej przez diecezjalne Caritas i Caritas Polska. Podczas powodzi w maju i czerwcu ucierpiała ludność zamieszkująca 15 diecezji.

W całym kraju prowadzone są zbiórki żywności, wody pitej, środków czystości, środków dezynfekujących. Zbiórki są prowadzone przez parafie, a także w sklepach, hurtowniach, szkołach i zakładach pracy. Zbierane są koce, pościel, a także pasza dla zwierząt. TIR-y i mniejsze samochody transportowe z darami docierają każdego dnia na tereny zniszczone. Chociażby tylko z archidiecezji gdańskiej w ostatnich dniach wysłano 5 24-tonowych TIR-ów i 1 siedmiotonową ciężarówkę z wodą, żywnością, środkami chemicznymi, odzieżą, kocami i śpiworami. Dary dotarły do mieszkańców Tarnowa, Sandomierza, pow. Staszów, gm. Łubnice. Archidiecezja wsparła kwotą 560 550 zł poszkodowanych w diec. płockiej, sandomierskiej, opolskiej i krakowskiej. Cenną inicjatywą Caritas Archidiecezji Gdańskiej było zorganizowanie grupy wolontariuszy – tegorocznych maturzystów, którzy pomagali w usuwaniu skutków powodzi w Sandomierzu.
Archidiecezja krakowska wysłała już ponad 130 transportów z rzeczami dla powodzian. Od początku powodzi do poszkodowanych trafiło ponad 300 ton wody i żywności. Kraków pomaga również sąsiednim, poszkodowanym diecezjom.
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zorganizowała zbiórki żywności oraz rzeczy potrzebnych powodzianom i przesłała je TIR-em do diecezji bielsko-żywieckiej. W transporcie znajdowały się oprócz wody i żywność, buty gumowe, łopaty, rękawice, wiadra, środki czyszczące, środki opatrunkowe.
Caritas Archidiecezji Warmińskiej wysłała 50 bali sianokiszonki do Słubic w diec. płockiej. Caritas diecezji radomskiej pomaga powodzianom z własnego terenu oraz diecezji sandomierskiej. Caritas diecezji opolskiej przekazało ponad 70 ton pomocy rzeczowej powodzianom. Akcja pomagania trwa nadal. Do Sandomierza trafił również transport z niezbędnymi rzeczami z archidiecezji białostockiej. Była w nim woda, żywność oraz odzież. Białystok zorganizował także wyjazd 36 mężczyzn – uchodźców, którzy ruszyli na tereny powodziowe, by jako wolontariusze pomagać przy usuwaniu szkód powodzi.
To tylko niektóre przykłady wielkiej mobilizacji serc, która od kilkudziesięciu już dni nieprzerwanie trwa we wszystkich diecezjalnych Caritas w Polsce.
Wiele Caritas przygotowuje swe ośrodki kolonijne do przyjęcia dzieci i młodzieży z terenów powodziowych na kolonie w czasie wakacji.
Caritas Polska zakupiła 188 osuszaczy, 42 filtry do wody i 193 myjki ciśnieniowe (koszt: 830 678,97 zł), które już docierają do powodzian.
– W dalszym ciągu zachęcamy do hojności wobec powodzian. Zebrane przez nas informacje mówią o tym, jak wielka jest skala potrzeb. Dziękujemy Bogu za tych wszystkich, którzy nie pozostali obojętni na trudną sytuację materialną, w jakiej na skutek powodzi znalazło się ponad 70 tys. osób. Nasza solidarność ma wymiar nie tylko materialny – ale jest konkretnym wypełnieniem przykazania miłości bliźniego. Ma wymiar ludzki i religijny. Jest świadectwem, że chcemy w naszym życiu praktykować przykazanie miłości bliźniego. Pragnę zapewnić, że z naszej strony zrobimy wszystko, aby zarówno dary rzeczowe jak i pieniądze dotarły do najbardziej potrzebujących. Pomagamy poprzez parafie i diecezjalne Caritas. Pracownicy i wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas najlepiej orientują się w tym komu i jaka pomoc jest potrzeba. Poprzez nich dociera ona najszybciej do poszkodowanych. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i prosimy o wytrwałość w pomaganiu powodzianom – powiedział ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Caritas Polska

Adres: ul. Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Telefon: +48 22 3348500
+48 22 3348585
Fax: +48 22 3348558
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.caritas.pl

REGON: 012064143
NIP: 527-10-06-655
KRS: 0000198645

Dyrektor: ks. dr Marian Subocz
Zastępca dyrektora: ks. dr Marcin Brzeziński
Sekretarz: ks. dr Zbigniew Sobolewski

Konto bankowe PLN: PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
Bank Millennium S.A.
al. Jerozolimskie 133, 02-304 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW

PL 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank PKO BP S.A.
ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa
SWIFT: BPKOPLPW

Konto bankowe EUR: PL 23 1160 2202 0000 0000 3436 4677
Bank Millennium S.A.
al. Jerozolimskie 133, 02-304 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW
Konto bankowe USD: PL 57 1160 2202 0000 0000 6663 1212
Bank Millennium S.A.
al. Jerozolimskie 133, 02-304 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW
Konto bankowe GBP: PL 36 1160 2202 0000 0000 7232 7236
Bank Millennium S.A.
al. Jerozolimskie 133, 02-304 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW

hastagi na stronie:

#ubrania dla powodzian #ubrania dla powodzian Warszawa #zbiórka ubrań warszawa #rzeczy dla powodzian warszawa

Authors

Related posts

Top