Kraków ulgi podatkowe dla powodzian

Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków, które zostały dotknięte skutkami tegorocznej powodzi oraz zwolnienie z podatku rolnego zalanych falą powodziową gruntów zaproponował Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Projekt uchwały w tej sprawie został skierowany do pierwszego czytania na sesji Rady Miasta Krakowa.

– Podczas tegorocznej powodzi zalane zostały tereny nie tylko wzdłuż Wisły, ale także rejony mniejszych rzek. Szkody, jakie wyrządziła dotknęły zarówno osoby prywatne jak i przedsiębiorców. Sam fakt powodzi nie był do przewidzenia przez podatników, a jej skutki wykraczają poza zakres sytuacji, z którymi podatnik powinien się liczyć – uzasadnia Prezydent Jacek Majchrowski.

Prezydent proponuje, by zwolnienie od podatku od nieruchomości i podatku rolnego dotyczyło gruntów i budynków położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i dotkniętych skutkami powodzi. Warunkiem zwolnienia byłoby złożenie stosownego wniosku w terminie do 15 września. Właściciele nieruchomości do wniosku musieliby dołączyć dokumentację potwierdzającą, ze ich własność ucierpiała (w szczególności zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, protokoły sporządzone przez ubezpieczycieli, czy dokumentację fotograficzną). Zwolnienie od podatku w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą stanowiłoby pomoc de minimis. Dlatego też, te osoby, składając wniosek musiałby przedłożyć zaświadczenie o pomocy de minimis, jaką otrzymali w 2010 roku i w ciągu dwóch ostatnich lat.

Zwolnienie od podatku dotyczyłoby zobowiązań za drugie półrocze 2010 roku.

– Niewątpliwie uchwała spowoduje zmniejszenie dochodów Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego – mówi Prezydent Jacek Majchrowski. – Nie jesteśmy jednak w tej chwili w stanie precyzyjnie określić skutków finansowych wejścia w życie proponowanych uchwał, choćby ze względu na dynamiczną sytuację związaną z możliwością wystąpienia dalszych skutków powodzi. (Chyl).
Data komunikatu: 2010-06-10

http://krakow.pl/komunikaty/?MODE=mpkom&TYPE=show&kom_id=11679

hastagi na stronie:

#podatek od nieruchomości kraków

Authors

Related posts

Top