Sytuacja na terenie powiatu zgorzeleckiego z dnia 30 września 2010 r.

Sytuacja na terenie powiatu zgorzeleckiego z dnia 30 września 2010 r.

Przewiduje się odwołanie obowiązującego alarmu przeciwpowodziowego. Wody opadają.

O godzinie 05:00 30.09.2010 zanotowano następujące stany wody na wodowskazach w:

Zgorzelec ( Nysa Łużycka) 463 cm (340/400)

Zgorzelec ( Czerwona Woda) 156 cm (190/220)

Sieniawka ( Nysa Łużycka) 210 cm (160/200)

Porajów (Nysa Łużycka) brak danych (120/160)

Ostróżno (Witka) 289 cm (200/260)

Turoszów ( Miedzianka) 365 cm (300/340)

Ręczyn ( Witka) brak danych (250/280)

Nieprzejezdne są drogi powiatowe Nr 2403D Jędrzychowice – Węgliniec i 2395D Jędrzychowice – Łagów.

W miastach i gminach na terenie powiatu działają Zespoły Zarządzania Kryzysowego. W PCZK dyżur i monitoring pełni Piotr PAWLAS.

Siły i środki przewidziane do udziału w dalszej akcji popowodziowej:

1. 4 ratowników, 2 pojazdy z przyczepami i 2 pompy wysokowydajne.

2. JRG i KP PSP w Zgorzelcu – 40 ratowników i 11 pojazdów.

3. OSP z terenu powiatu – 115 ratowników i 21 pojazdów.

4. Funkcjonariusze Straży Granicznej – do 12 osób.

5. Pensjonariusze ZK w Zarębie – do 10 osób.

Po uzgodnieniach, o godz. 18.83 29. 09 2010 r. powiat opuściły siły ratownicze zadysponowane na wniosek kierujących akcją przez WSKR w sile 70 osób i 17 pojazdów.

Do godz. 12. 00 obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne Nr 115. Lokalnie wody w dorzeczu Nysy Łużyckiej mogą wzrosnąć.

Na terenie powiatu zgorzeleckiego (minimum do 30.09.2010 r.) pozostają 2 pompy wysokowydajne z JRG Chojnów i JRG-1 Jelenia Góra. Razem: 4 ratowników, 2 pojazdy z przyczepami i 2 pompy.

1 Gmina Sulików

W wyniku obfitych opadów deszczu w dniach 26/28 września 2010 r. na terenie Gminy Sulików podtopione zostało 40 budynków. Nie przejezdna jest droga gminna z Sulikowa do Wrociszowa Grn. Do wypompowania jest woda z piwnic ok. 30 budynków.

2. Miasto Zawidów

Wody opadły. Podtopionych zostało 20 budynków. Uszkodzona została również płyta boiska szkolnego. Pracowała Komisja ds. szacowania szkód powodziowych wyrządzonych. Sprzątano ulice: Zgorzelecką i Szeroką z nieczystości naniesionych przez wodę. Służby Miejskie czyściły studzienki kanalizacyjne. Dalej wypompowywana jest woda z piwnic.

3. Gmina Zgorzelec.

Wody opadają. W Kunowie został uszkodzony wał przeciwpowodziowy, kanał ulgi i droga gminna Kunów – Studniska, która jest nie przejezdna. Podtopionych zostało 106 posesji i gospodarstw. W związku z opadami mogą nastąpić dalsze wzrosty stanów wody. O godz. 20. 10 wysokowydajna pompa zakończyła akcje w Radomierzycach i została przewidziana do pompowania w m. Zgorzelec – Ujazd. Dalej wypompowywana jest woda z piwnic.

4. Gmina Bogatynia.

Woda opada i sytuacja wraca powoli do normy. Droga nr 354 z Sieniawki do Zatonia jest przejezdna. Nieprzejezdna jest ul. Słoneczna w Trzcińcu (Bogatynia). Zamknięta dla ruchu kołowego jest droga wojewódzka Nr 352 z Bogatyni w stronę Zgorzelca koło Marketu „TESCO”, która jest podmyta. Brak reakcji ze strony administratora. W Sieniawce zalana została stacja paliw. Po wyłączeniu energii elektrycznej zatrzymana została praca pomp w oczyszczalni przy ul. Turowskiej. Powstała wyrwa przy ul. Głównej. Policja zabezpieczyła objazd. Podtopienia budynków wystąpiły w m. Porajów, Kopaczów, Sieniawka, Bogatynia i Działoszyn.. W dalszym ciągu nieprzejezdna jest ul. Słoneczna w Bogatyni. Dalej wypompowywana jest woda z piwnic.

5. Miasto Zgorzelec.

Wody opadają. Nie przejezdna jest ul. Daszyńskiego i droga wojewódzka Nr 351 Zgorzelec – Pieńsk w okolicach ul. Henrykowskiej. Droga została oznaczona jako nieprzejezdna. Od ok. 22. 20 dwie wysokowydajne pompy dalej wypompowują wodę z okolic dzielnicy Ujazd. Dalej wypompowywana jest woda z piwnic.

6. Gmina Pieńsk.

Nowych szkód nie było. Wody opadają. Rzeki Bielawka i Potok Żarecki wróciły do koryt. Dokonano przeglądu dróg gminnych. W dalszym ciągu nie przejezdna droga gminna w Bielawie Dln. przy zbiorniku wodnym na rzece Bielawka. Uszkodzona została również konstrukcja mostu. Stwierdzono uszkodzenia skrzyżowania drogi gminnej z powiatową w m. Żarki Średnie. W całej gminie wstępnie stwierdzono podtopienia około 80 gospodarstw domowych. W dniu 30. 09 ustalone zostaną kierunki działania i udzielenia pomocy mieszkańcowi zalanej posesji Nr 15 w Stojanowie Panu Henrykowi Marzolowi. Dalej wypompowywana jest woda z piwnic. W godz. rannych Burmistrz może zwrócić się o zadysponowania na teren gminy Pieńsk wysokowydajnej pompy. Przekazano na PSK PSP i ustalono z Komendantem Powiatowym PSP.

7. Gmina Węgliniec.

Budowane były ubezpieczenia z worków w zagrożonych rejonach Gminy. Zalana została droga gminna w m. Piaseczna. Sytuacja się stabilizuje. Wody opadają. Drogi na ternie gminy są przejezdne. Podtopionych zostało 9 posesji, 3 budynki gospodarcze, piwnice i duże zalania gruntów rolnych. Kolejne opady deszczu mogą spowodować następne podtopienia. Dalej wypompowywana jest woda z piwnic.

PCZK Zgorzelec

Autor: Cezary Sitek

http://www.powiat.zgorzelec.pl/cms/?id=8581&_libsetp=2&_libsetid=1

Authors

Related posts

Top