Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie Wielkopolskim

Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie Wielkopolskim

Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie Wlkp.

W związku z osiągnięciem przez rzekę Wartę stanu alarmowego oraz prognozą przewidującą dalsze wzrosty Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 480/W/II/2010 ogłosił na terenie administracyjnym Gorzowa Wlkp. pogotowie przeciwpowodziowe.

————–

Apel Wojewody Lubuskiego

A P E L

O ODPOWEDNIE PRZYGOTOWANIE DO OKRESU ZIMOWEGO ORAZ DZIAŁANIA BIEŻĄCE W OKRESIE ZIMY

Zbliża się uciążliwy okres zimowy. Czas, kiedy musimy myśleć między innymi o bezpieczeństwie mieszkańców naszego województwa. Zapewnienie szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, powiatu
i województwa jest zadaniem wszystkich organów administracji publicznej.

W związku z powyższym

a p e l u j ę o:

1. Bieżący monitoring i systematyczne usuwanie śniegu i lodu z dachów budynków wielkopowierzchniowych, w tym z hal sportowych.
2. Usuwanie zwisających sopli lodowych, które mogą zagrażać przechodniom.
3. Utrzymywanie chodników i pieszych ciągów komunikacyjnych w stanie nie powodującym zagrożenia dla ruchu pieszego oraz bieżące odśnieżanie będących w Państwa zarządzie dróg.
4. Podejmowanie wysiłku w celu zapewnienia mieszkańcom bieżących dostaw energii cieplnej, wody i energii elektrycznej.
5. Utrzymywanie przejezdności dróg dojazdowych do wałów przeciwpowodziowych.
6. Właściwe utrzymywanie zasobów magazynowych na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych, w tym zabezpieczenia prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.
7. Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej zapasowe źródła energii elektrycznej (agregaty prądotwórcze) przeznaczone do zabezpieczenia pracy urzędu w przypadku braku energii elektrycznej.
8. Podejmowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego.
9. Prowadzenie działań prewencyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych zmierzających do wyeliminowania przypadków zaczadzeń.

źródło: http://www.obronacywilna.gorzow.pl/

Authors

Related posts

Top