Raport o skażeniu promieniotwórczym 25.03.2011

Biuletyn IMGW o aktualnym poziomie skażeń radioaktywnych mierzonych aparaturą zainstalowaną na stacjach IMGW przez sieć wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych funkcjonującą w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z dnia 25.03.2011 i prognozowanym rozwoju sytuacji barycznej na okres 25-27.03.2011

Sytuacja baryczna w Europie w dniach 25-27.03.2011
25.03.2011
Polska będzie pod wpływem płytkiej zatoki, związanej z głębokim niżem znad północno-wschodniej Rosji, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego, który bardzo powoli będzie przemieszczał się w kierunku południowym i za którym z północy zacznie napływać zimne arktyczne powietrze. W górnych warstwach atmosfery cyrkulacja będzie nadal przeważnie północno-zachodnia, która silnym strumieniem będzie sprowadzać powietrze z rejonu Grenlandii i Islandii i przez Polskę kierować je na wschód.

26.03.2011
Zatoka niżowa powoli będzie ustępować klinowi wyżowemu, rozbudowującemu się po przejściu frontu od północnego zachodu. Jedynie południowe krańce kraju pozostaną jeszcze pod wpływem zatoki niżowej i strefy frontu atmosferycznego. Cyrkulacja północna stopniowo zmieni się na północno-zachodnią, która będzie sprowadzać powietrze z rejonu Morza Norweskiego. W górnych warstwach atmosfery cyrkulacja nie ulegnie zmianie.

27.03.2011
Nad Polską rozbuduje się wyż z centrum w rejonie Kujaw, który stopniowo będzie się przesuwał na południowy wschód, nad Ukrainę. Nad Polską, głównie Zachodnią zaznaczy się słaby napływ powietrza z południa. W górnych warstwach atmosfery cyrkulacja północno-zachodnia powoli zmieniać się będzie na cyrkulację bardziej zachodnią, sprowadzającą powietrze znad północnego Atlantyku.

Informacja o stopniu skażenia od 24 do 25 marca 2011 r.
Aktualne wartości pomiarów radioaktywności zmierzone na stacjach IMGW mieszczą się  w ramach poziomu dotychczas mierzonego tła.
Pomiary obejmują:
– ciągły pomiar mocy dawki promieniowania gamma i aktywności całkowitej alfa i beta aerozoli atmosferycznych;
– pomiar aktywności całkowitej beta w próbach dobowych i miesięcznych oraz opadu całkowitego i zawartości Cs-137 i Sr-90 w próbach miesięcznych.
Pomiary radioaktywności są prowadzone na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Aktualna i prognozowana sytuacja baryczna:
Aktualna mapa synoptyczna


UWAGA:
W celu otrzymania pełnej i oficjalnej sytuacji radiologicznej kraju należy skierować się na stronę internetową Państwowej Agencji Atomistyki (http://www.paa.gov.pl) a w przypadku każdych innych zdarzeń radiacyjnych jak podejrzenia skażenia promieniotwórczego lub wykrycia substancji promieniotwórczych nieznanego pochodzenia należy kontaktować się z
Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych. Telefon: 22 194 30 lub 22 621 02 56,
Fax: 22 695 98 55 lub 22 621 02 63

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ
Państwowy Instytut Badawczy
Pion Administracji, Informatyki, Marketingu i Współpracy z Zagranicą
Biuro Prasowe
Katarzyna Bieniek
Ul .Podleśna 61,
01-673 Warszawa
Tel. 22 5694189
503122100
e-mail: [email protected]
www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

hastagi na stronie:

#mapa synoptyczna europy

Authors

Related posts

Top