Raport WCB pokazuje, w jaki sposób ekstremalna pogoda nie wpłynie na plony

Raport WCB pokazuje, w jaki sposób ekstremalna pogoda nie wpłynie na plony

[Data: 2010-08-06]

Komisja Europejska twierdzi, że produkcja zbóż w 2010 r. będzie bliska średniej notowanej od 2005 r. Według raportu sporządzonego przez Wspólne Centrum Badawcze (WCB), plon z hektara wyniesie 5% powyżej średniej, podczas gdy w sumie tereny uprawne skurczą się.

Europa stanęła od początku roku w obliczu wielu ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, takich jak powodzie i niedobory opadów. Specjaliści z WCB zauważają w swoim raporcie, że rekordowe zbiory w niektórych częściach UE pozwoliły na zrównoważenie wpływu złych warunków meteorologicznych na uprawy w innych częściach.

Europę dotknęły bardzo niskie temperatury w grudniu 2009 r. i w pierwszych trzech miesiącach 2010 r. Wyjątkowy chłód uniemożliwił rolnikom rozpoczęcie sezonu zgodnie z planem. Tymczasem wiosna i wczesne lato przyniosły poważne niedobory opadów w Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Holandii, Luksemburgu, północnych Niemczech, wschodniej Polsce i Wlk. Brytanii. Na wiosnę Czechy, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry nawiedziły z kolei powodzie. Bardzo wysokie temperatury połączone z niskimi opadami odnotowano w czerwcu i lipcu w Belgii, Francji, Holandii, Luksemburgu i Niemczech.

WCB wykorzystało innowacyjny system prognozowania zbiorów, aby przedstawić szacunki dotyczące głównych upraw w całej UE. Na podstawie wyników prognoza zbiorów zbóż, obejmujących pszenicę, jęczmień i kukurydzę, wynosi 5,1 tony z hektara w całej UE, tj. o 0,7% więcej rok do roku i o 5,0% powyżej średniej z pięciu lat.

Szacunki pokazują, że cały obszar wykorzystywany w UE pod uprawę zbóż skurczył się w 2010 r. o 3% rok do roku. Od 2005 r. zbiory poszczególnych upraw wzrosły ogółem w UE-27. Jeżeli chodzi o zboża, to największy skok odnotowano w przypadku kukurydzy (+7,7%), a na kolejnych miejscach znalazły się jęczmień (+4,4%), pszenica miękka (+1,7%) i pszenica durum (0,3%). Pośród innych upraw największy wzrost w grupie odnotowano w przypadku słonecznika o 7,2%, za którym uplasowały się ziemniak (+6,9%) i burak cukrowy (+2,3%). Ziarno rzepaku odnotowało spadek o 2,4%.

Raport szacuje, że zbiory pszenicy miękkiej osiągną najwyższą średnią z pięciu lat. Niemniej dwóch wiodących producentów – Niemcy i Francja – wykazuje zbiory poniżej średniej, które plasują się również poniżej poziomu odnotowanego w 2009 r. Należy zauważyć, że spustoszenie w zbiorach wprowadziły również suche i ciepłe warunki, które wystąpiły tam w ostatnich tygodniach.

Hiszpańscy rolnicy prawdopodobnie odnotują spadek zbiorów pszenicy durum o 16% poniżej średniej z powodu nadmiernych opadów deszczu, jakie wystąpiły w Andaluzji zimą, podczas gdy ich włoscy koledzy, główni producenci pszenicy durum, odnotują średnie zbiory na poziomie podobnym do swoich francuskich sąsiadów.

Raport wskazuje również, że suche i ciepłe warunki nie wpłynęły znacząco na jęczmień ozimy. Niemcy i Francja odnotują prawdopodobnie średnie poziomy porównywalne do średniej z pięciu lat, ale o 4% niższe od poziomu z 2009 r. Hiszpania, która zabezpiecza około 25% produkcji jęczmienia jarego, osiągnie prawdopodobnie zbiory przewyższające o 15% średnią z pięciu lat.

W raporcie znalazło się jednak stwierdzenie, że pomimo, iż zbiory zbóż w UE powinny osiągnąć w tym roku przeciętny poziom, skrajnie upalne i suche warunki będą mieć ogromny wpływ na produkcję zbóż w Rosji.

Rosja już wprowadziła zakaz eksportu pszenicy, kukurydzy, jęczmienia, żyta i mąki od 15 sierpnia do końca roku z powodu pożarów, które strawiły kraj. Rosja zajmuje czwarte miejsce w światowym rankingu eksporterów pszenicy.

Więcej informacji:

Wspólne Centrum Badawcze (WCB):
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm

Teksty pokrewne: 32129, 32190

Kategoria: Ogólna polityka
Źródło danych: Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych ze Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) Komisji Europejskiej
Indeks tematyczny: Rolnictwo; Aspekty ekonomiczne; Ocena; Prognozy; Rozwój regionalny

RCN: 32406

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&DOC=2&CAT=NEWS&QUERY=013094dfcc9c:da9a:57eef5f1&RCN=32406

hastagi na stronie:

#pogoda

Authors

Related posts

Top