Specjaliści ochronią Dolinę Nysy Kłodzkiej i Odry przed powodzią

Firma Sweco Hydroprojekt Kraków zakończyła opracowanie koncepcji budowlanych dla projektu modernizacji rzeki Nysy, który pozwoli uchronić mieszkańców Doliny Nysy Kłodzkiej i Odry przed powodzią. Przyjęte rozwiązania pozwolą zabezpieczyć część województw dolnośląskiego i opolskiego, na terenach których tylko w poprzednim roku zalanych zostało niemal 1200 budynków, setki kilometrów dróg i sieci energetycznych, a straty materialne wyniosły łącznie ponad 500 milionów złotych. Specjaliści wskazali także, jak na podstawie dostępnych technologii chronić pozostałe tereny zagrożone powodzią w Polsce.

Inżynierowie Sweco Hydroprojekt Kraków, jako bezpośrednie przyczyny powodzi w Dolinie Nysy Kłodzkiej i Odry wskazali zbyt małą przepustowość koryta rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku miejskim oraz brak upustów dennych w zaporze Nysa.  Czynniki te w znacznym stopniu ograniczają możliwość redukowania fal powodziowych przez zbiornik Nysa i były odpowiedzialne za skutki największych powodzi zarówno w roku 1997, jak i 2010.

Projekt Sweco Hydroprojekt Kraków zakłada maksymalne zwiększenie koryta rzeki Nysy Kłodzkiej. Dodatkowo w ramach jego założeń mają powstać nowe wały i bulwary ochronne. Modernizacji ulegnie również obwałowanie Nysy, a także liczne obiekty hydrotechniczne, które mają zminimalizować zagrożenie powodziowe miasta i graniczących z nim powiatów.

Z przeprowadzonych przez ekspertów Sweco Hydroprojekt Kraków analiz wynika ponadto, że bardzo duży wpływ na straty w poprzednich latach miało także niewystarczające udrożnienie miejskiego odcinka rzeki.    

- Modernizacja zbiornika Nysa ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców terenów zagrożonych powodzią. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu

 

rozwiązań technologicznych, które doskonale sprawdzają na się na całym świecie. Liczymy, że dzięki temu na przestrzeni kolejnych lat będziemy w stanie zabezpieczyć zalewane dotychczas tereny w taki sposób, by uniknąć tragicznych skutków powodzi z lat dziewięćdziesiąt i poprzedniego roku – mówi Tadeusz Filipek, dyrektor Sweco Hydroprojekt Kraków.

W realizacji tych założeń kluczową rolę mają odegrać rozwiązania technologiczne zaproponowane przez Sweco Hydroprojekt Kraków. Jednym z nich są jazy klapowe wyposażone w hydrauliczne napędy, czyli zbudowane w poprzek rzeki budowle hydrotechniczne odpowiedzialne za utrzymanie stałego poziomu rzeki. W ramach przygotowania większej rezerwy powodziowej eksperci Sweco Hydroprojekt Kraków za konieczne uznali wyposażenie zapory w trzy upusty. W projekcie przewidziano także przepławki dla ryb, by w zgodzie z uwarunkowaniami ekologicznymi umożliwić ich naturalną migrację.

- Niestety na przestrzeni ostatnich lat poziom zabezpieczenia powodziowego w Polsce utrzymywał się na bardzo niskim poziomie. Wśród najważniejszych czynników, jakie zanotowaliśmy, z pewnością wymienić należy niewystarczająco dokładne prognozy pogody, mnogość instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę przeciwpowodziową, błędy ustawowe i nade wszystko brak remontów istniejących obiektów hydrotechnicznych oraz budowy nowych między innymi wałów i zbiorników hydrotechnicznych – mówi Tadeusz Filipek, dyrektor Sweco Hydroprojekt Kraków.

- Wyeliminowanie powyższych czynników, przy zastosowaniu nowoczesnych sprawdzonych w światowych projektach technologii, zabezpieczy Polaków przed katastrofami, jakich doświadczali w ostatnich latach – dodaje Filipek.

Opracowanie szczegółowych projektów budowlanych przewidziane jest na III i IV kwartał br. Przygotowana dokumentacja umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na prace budowlane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z Wrocławia. Zakończenie robót ma nastąpić do końca 2015 roku. Koszt modernizacji zbiornika i przebudowy koryta rzeki ma sięgnąć ok. 460 mln zł.

W trakcie prac projektowych inżynierowie Sweco Hydroprojekt Kraków bazowali na światowych doświadczeniach Grupy Sweco, która ma wieloletnie doświadczenie w realizacji obiektów hydrotechnicznych na całym świecie, w tym m.in. modernizację wałów przeciwpowodziowych w stolicy Czech.

###

O Sweco Hydroprojekt Kraków

Jedno z najbardziej znaczących biur projektów specjalizujących się w budownictwie obiektów gospodarki wodnej. W ramach usług firma realizuje pełny zakres dokumentacji projektowej, w tym kompleksowe studia, projekty budowlane i wykonawcze. W ostatnim dziesięcioleciu firma Hydroprojekt Kraków została dwukrotnie uhonorowana prestiżową nagrodą „Budowa Roku”, za hydrotechniczne części projektu Toru Kajakarstwa Górskiego w Krakowie oraz Małej Elektrowni Wodnej przy stopniu w Łączanach. W swoim portfolio posiada również projekt uporządkowania gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz projekt modernizacji obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy, a także przebudowy rzeki Rawy
w Katowicach.

O Sweco

Sweco świadczy międzynarodowe usługi doradztwa technicznego. Zatrudnia inżynierów, architektów i specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, którzy wspólnie pracują nad tworzeniem społeczeństwa żyjącego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Specjaliści Sweco udzielają specjalistycznych porad o dużej zawartości merytorycznych informacji, często na wczesnych etapach projektów i działają na całym świecie. Sweco jest członkiem OMX Nordic Exchange w Sztokholmie.

http://www.sweco.pl/pl/Poland/

http://www.swecogroup.com/en/Sweco-group/

Authors

Related posts

Top