Wdrażanie elastyczności przeciwpowodziowej

Wdrażanie elastyczności przeciwpowodziowej

W dniach 27 – 28 września 2012 r. w Atenach, Grecja, odbędzie się konferencja pt. „Wdrażanie elastyczności przeciwpowodziowej”.

Siła skutków niedawnych zdarzeń powodziowych w Europie i na świecie pokazała, że istniejące struktury zabezpieczeń przeciwpowodziowych nie gwarantują wystarczającego poziomu ochrony ludzi i mienia. W 2010 r. silne opady deszczu w czasie burz w różnych częściach Europy spowodowały ogromne powodzie – część wody przepływała powoli przez rzeki, równiny i pola uprawne, a część przetaczała się szybko przez miasta i miasteczka.

Przewiduje się, że globalne ocieplenie spowoduje nasilenie cyklu hydrologicznego, zwiększając rozmiary i częstotliwość intensywnych opadów w wielu częściach Europy. Nauka i technologia poświęcone elastyczności powodziowej dążą do podniesienia skuteczności zabezpieczeń i obniżenia kosztów szkód w obliczu tego istotnego wyzwania.

Konferencja zgromadzi naukowców, badaczy, planistów i przedstawicieli sektora w celu omówienia najnowszych i innowacyjnych technologii elastyczności przeciwpowodziowej, testowania standardów, modelowania szkód, wspomagania procesów decyzyjnych i przyszłego potencjału.

Sponsorem wydarzenia jest finansowany ze środków unijnych projekt SMARTEST (Technologia, systemy i narzędzia inteligentnej elastyczności).

Więcej informacji: http://floodresilience.eu/conference/

Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na stronie: http://www.floodresilience.eu/

Kategoria: Wydarzenia
Źródło danych: Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach
Referencje dokumentu: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu
Indeks tematyczny: Zmiana klimatu & cykl węglowy; Koordynacja, wspólpraca; Nauki o ziemi; Ochrona srodowiska; Meteorologia; Zrównoważony rozwój

RCN: 34295

Authors

Related posts

Top