Author Archives: netPR.pl

Inżynierowie Sweco Hydroprojekt Kraków realizują pierwszy w Polsce projekt przeciwpowodziowego wału doświadczalnego

Inżynierowie Sweco Hydroprojekt Kraków realizują pierwszy w Polsce projekt przeciwpowodziowego wału doświadczalnego

Inżynierowie z firmy Sweco Hydroprojekt Kraków wspólnie z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odpowiadają za opracowanie dokumentacji projektowej wału doświadczalnego w Czernichowie. Celem projektu jest stworzenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły oraz wytycznych dla instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem powodziowym. Prace badawcze mają potrwać trzy lata.  …

SwECO-poradnik – Nie tylko ustawa śmieciowa ma wpływ na środowisko

Ustawa śmieciowa to jedno z ostatnio podjętych działań proekologicznych, które dodatkowo ma na celu obniżenie kosztów segregującym odpady. Na środowisko i obniżenie kosztów możemy wpływać jednak nie tylko jako domownicy, ale również jako pracodawcy i pracownicy biur. Inżynierowie firmy Sweco opracowali SwECO-poradnik, w którym radzą, jak możemy się przyczynić do zredukowania kosztów eksploatacyjnych i pozytywnie wpłynąć na środowisko.    …

Nagroda Złotej Kielni dla projektu Sweco Architekci

Projekt pracowni Sweco Architekci otrzymał I pierwsze miejsce w kategorii Rozbudowa i przebudowa obiektów zdobywając tytuł „Złotej Kielni” – Budowa Roku 2011. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Lublinie nagrodził projekt rozbudowy prawosławnej kaplicy garnizonowej w Białej Podlaskiej. Koncepcja obejmowała przekształcenie starego baraku w kaplicę prawosławną dla Wojska Polskiego.…

Polscy inżynierowie realizują projekt wykonawczy mostu wieloprzęsłowego Solna Bridge w Szwecji

Zespół polskich specjalistów z firmy Sweco Infraprojekt wspólnie ze szwedzkimi ekspertami odpowiada za projekt wieloprzęsłowego wiaduktu Solna Bridge w Sztokholmie. Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, aby można było na nim w dowolny sposób prowadzić ruch samochodowy i szynowy. Zakończenie prac projektowych planowane jest na koniec stycznia br.…
Top