Przygotowanie do powodzi articles

Fundusze unijne na projekty przeciwpowodziowe

Fundusze unijne na projekty przeciwpowodziowe Obecnie na liście projektów indywidualnych znajduje się 21 projektów przeciwpowodziowych o łącznym koszcie realizacji w wysokości 4 746 mln zł (w tym dofinansowanie z UE w wysokości 2 410 mln zł). Wszystkie projekty znajdują się na liście podstawowej i dla każdego z nich została zawarta preumowa.…
Top