Tag Archives: anie

Ćwiczenia służb ratowniczych EU Carpathex 2011

Ćwiczenia służb ratowniczych „EU Carpathex 2011” Minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller spotkał się 16 września br. z Kristaliną Georgievą, komisarz europejską do spraw ochrony ludności i pomocy humanitarnej, podczas ćwiczeń służb ratowniczych pod kryptonimem „EU Carpathex 2011” w Nowej Dębie.…

Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie Wielkopolskim

Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie Wielkopolskim Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie Wlkp. W związku z osiągnięciem przez rzekę Wartę stanu alarmowego oraz prognozą przewidującą dalsze wzrosty Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 480/W/II/2010 ogłosił na terenie administracyjnym Gorzowa Wlkp. pogotowie przeciwpowodziowe. ————– Apel Wojewody Lubuskiego A P E L O ODPOWEDNIE PRZYGOTOWANIE DO OKRESU ZIMOWEGO ORAZ DZIAŁANIA BIEŻĄCE W OKRESIE ZIMY Zbliża się uciążliwy okres zimowy.…

Sytuacja na terenie powiatu zgorzeleckiego z dnia 30 września 2010 r.

Sytuacja na terenie powiatu zgorzeleckiego z dnia 30 września 2010 r. Przewiduje się odwołanie obowiązującego alarmu przeciwpowodziowego. Wody opadają. O godzinie 05:00 30.09.2010 zanotowano następujące stany wody na wodowskazach w: Zgorzelec ( Nysa Łużycka) 463 cm (340/400) Zgorzelec ( Czerwona Woda) 156 cm (190/220) Sieniawka ( Nysa Łużycka) 210 cm (160/200) Porajów (Nysa Łużycka) brak danych (120/160) Ostróżno (Witka) 289 cm (200/260) Turoszów ( Miedzianka) 365 cm (300/340) Ręczyn ( Witka) brak danych (250/280) Nieprzejezdne są drogi powiatowe Nr 2403D Jędrzychowice – Węgliniec i 2395D Jędrzychowice – Łagów.…

Konferencja prasowa 15.09.2010

Konferencja prasowa 15.09.2010 Konferencja prasowa Dziś odbyła się konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, w której uczestniczyli również: podsekretarz stanu Artur Ławniczak oraz prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej. Spotkanie z dziennikarzami poświęcone było przede wszystkim nowemu działaniu uruchamianemu w ramach PROW 2007 – 2013 – „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.…

Działanie siły wyższej

Działanie siły wyższej 15.07.2010 Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki 9 lipca br. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności. Tegoroczna powódź w niektórych regionach Polski spowodowała całkowite zniszczenie plonów. Oznacza to, że dane zadeklarowane we wnioskach o przyznanie płatności na rok 2010 przez rolników, których gospodarstwa znalazły się na obszarze dotkniętym powodzią, mogły nie odzwierciedlać stanu faktycznego, co z kolei mogło skutkować pomniejszeniem kwot płatności lub nawet odmową ich przyznania.…
Top