Tag Archives: bydgoszcz

Pogotowie powodziowe Bydgoszcz 2011

Pogotowie powodziowe Bydgoszcz 2011

Pogotowie powodziowe 17 stycznia 2011 r. od godz. 7.00 Wojewoda Ewa Mes ogłosiła stan pogotowia powodziowego dla gmin nadwiślańskich województwa kujawsko-pomorskiego. W piśmie do samorządowców Wojewoda zwróciła się o podjęcie działań określonych w planach operacyjnych ochrony przed powodzią, w szczególności dotyczących: * ogłaszania stanu alarmu powodziowego * wprowadzenia dyżurów całodobowych * zabezpieczenia pełnej dyspozycyjności magazynów powodziowych * poinformowania lokalnych społeczności o zagrożeniu Sytuacja hydrologiczna 17.01.2011 * prognoza stanów wody dla dolnej Wisły 17.01.2011 źródło: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/…

nieodpłatna pomoc dla rolników poszkodowanych przez powódźa

W związku z sytuacją powodziową w Polsce, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na nieodpłatną pomoc dla rolników poszkodowanych przez powódź. Pomoc może polegać na: 1. Przeprowadzeniu badań gleb i roślin pod kątem wystąpienia ewentualnych skażeń na skutek naniesienia przez falę powodziową niebezpiecznych substancji chemicznych, 2.…

pieniądze na walkę z owadami

Uwaga samorządy: pieniądze na walkę z owadami W związku z ujawniającym się problemem plagi owadów na terenach popowodziowych informujemy, że zabiegi mające na celu zmniejszenie ich populacji mogą być, zgodnie z ustaleniami, jakie zapadły w trakcie posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, finansowane ze środków przydzielanych jednostkom samorządu terytorialnego na akcję przeciwpowodziową (kwota 100.000 zł lub w uzasadnionych przypadkach kwoty wyższe).…

Informacja o wypłatach dla poszkodowanych wskutek powodzi – 11 czerwca 2010 r

Wstępnie gminy oszacowały straty na kwotę 2.960.000 zł dla 514 rodzin. Minister Finansów decyzją z dnia 25 maja 2010 zwiększył budżet Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o kwotę 2.960.000 zł. Środki na pomoc przekazywane są gminom przez Wojewodę natychmiast po otrzymaniu przedmiotowego wniosku z gminy.…

stan alarmu powodziowego dla terenów województwa kujawsko-pomorskiego

Wojewoda kujawsko-pomorski Rafał Bruski ogłosił z dniem 7 czerwca 2010 r., od godz. 17:00, stan alarmu powodziowego dla terenów (gmin) województwa kujawsko-pomorskiego zlokalizowanych na terenach nadwiślańskich http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/images/stories/zalaczniki/powodz_alarm_czerwiec.pdf…
Top