Tag Archives: dnie

Komunikat nr 13/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 14.06.2010 r.

Komunikat nr 13/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 14.06.2010 r., skierowany do konsumentów wody z Wodociągu Dwikozy-Winiary Informuję, że pobrane próbki wody w dniu 10.06.2010 r., 11.06.2010 r., z Wodociągu Dwikozy – Winiary, z zaworów czerpalnych w: Gimnazjum w Dwikozach, ul.…

Komunikat nr 12/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 11.06.2010 r. skierowany do konsumentów wody z Wodociągu Dwikozy-Winiary

Komunikat nr 12/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 11.06.2010 r. skierowany do konsumentów wody z Wodociągu Dwikozy-Winiary Informuję, że pobrane próbki wody w dniu 08.06.2010 r., 09.06.2010 r., z Wodociągu Dwikozy – Winiary, z zaworów czerpalnych Szkoły Podstawowej w Słupczy oraz Szkoły Podstawowej w Mściowie, pod względem mikrobiologicznym nie uległy zakwestionowaniu.…

PRZYWRACANIE WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH

PRZYWRACANIE WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Wody powodziowe zalewające gospodarstwa rolne, niosą wiele niebezpieczeństw dla ludzi, zwierząt, budynków, a takŜe pojazdów i maszyn rolniczych. Przy ustępowaniu wody sprzęt rolniczy oblepiony zostaje mułem, zawierającym niekiedy róŜnego rodzaju nieczystości z obór, gnojowni, szamb i śmietników, a takŜe róŜnego rodzaju związki chemiczne.…

Środek do dezynfekcji pomieszczeń do pobrania w UM Bochnia

2 czerwca 2010 Urząd Miasta Bochnia rozpoczął nieodpłatną dystrybucję roztworu do dezynfekcji zalanych przez powódź pomieszczeń. Środek można pobrać w pokoju 01 na parterze (okienko informacyjne przy wejściu od strony Wydziału Architektury, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji) Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach od 7:30 do 15:30.…

Informacja dla powodzian Inspektor Sanitarny

Informacje dla Powodzian Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie udostępnia materiały informacyjne dla powodzian: • Postępowanie z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po zalaniu falą powodziową • Odkażanie wody w studniach • Postępowanie z żywnością po zalaniu falą powodziową • Zapobieganie chorobom zakaźnym • Zwalczanie szkodliwych i uciążliwych owadów Informacja dla powodzian – środki do dezynfekcji studni Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że środki do dezynfekcji studni indywidualnych są wydawane przez właściwe terenowo Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne.…
Top