Tag Archives: dniu

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 15.04.2013 r.

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 15.04.2013 r.

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 15.04.2013 r. OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Dorzecze Wisły Stan wody (15.04.2013) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej. Stan średni zanotowano na Skawie, Rabie, Białej Tarnowskiej, Brdzie oraz lokalnie na górnej Wiśle, Przemszy, Sole, Dunajcu, Wisłoce i Drwęcy.…

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 12.04.2013 r.

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 12.04.2013 r. OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Dorzecze Wisły Stan wody (12.04.2013) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej. Stan średni zanotowano na Rabie, Dunajcu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Białej Tarnowskiej, Sanie, Narwi i Biebrzy.…

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 10.04.2013 r.

Ocena aktualnej sytuacji hydrologicznej w dniu 10.04.2013 r. OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Dorzecze Wisły Stan wody (10.04.2013) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej i średniej. Stan średni zanotowano na Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Kamiennej, Narwi, Supraśli, Omulwi, Orzycu, Nurcu, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na górnej i dolnej Wiśle, Przemszy, Sanie, Wisłoku, Pilicy, Biebrzy, Pisie i Liwcu.…
Top