Tag Archives: dok

Dzieci powodzian nad Balatonem zaprosił dzieci Premier Węgier, Viktor Orbana

Dzieci powodzian nad Balatonem zaprosił dzieci Premier Węgier, Viktor Orbana

W piątek, 23 lipca 81 dzieci z terenów dotkniętych przez powódź wyjechało na Węgry. Na dwutygodniowe wakacje nad Balatonem zaprosił dzieci Premier Węgier, Viktor Orbana. Dzieci pochodzą z gmin Szczurowa, Rzepiennik Strzyżewski i Gromnik. Przed wyjazdem przyszły do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dokąd zaprosił je na śniadanie wojewoda małopolski.…

INFORMACJA DLA POWODZIAN O ZAPOBIEGANIU CHOROBOM ZAKAŹNYM

W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu należy szklankę takiej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienionej w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć. Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję wody należy: – do wiadra z wodą dodać 2 płaskie łyżeczki od herbaty wapna chlorowanego i płynem tym wyszorować cembrowinę – po ponownym napełnieniu studni wodą, odmierzoną według tabeli ilość wapna chlorowanego dokładnie rozetrzeć w wiadrze z niewielką ilością wody (na papkę podobną do śmietany), dopełnić wiadro wodą, rozmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni – wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem – po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.…

PRZYWRACANIE WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH

PRZYWRACANIE WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Wody powodziowe zalewające gospodarstwa rolne, niosą wiele niebezpieczeństw dla ludzi, zwierząt, budynków, a takŜe pojazdów i maszyn rolniczych. Przy ustępowaniu wody sprzęt rolniczy oblepiony zostaje mułem, zawierającym niekiedy róŜnego rodzaju nieczystości z obór, gnojowni, szamb i śmietników, a takŜe róŜnego rodzaju związki chemiczne.…

Rady dla powodzian po powodzi

Rady dla powodzian Mieszkańcy południowej Polski powoli zaczynają usuwać skutki powodzi. Opadająca woda odsłania śmieci i nieczystości. Brudna woda jest siedliskiem wielu niebezpiecznych bakterii i zarazków, niosąc zagrożenie dla zdrowia ludzi. Radzimy, by nie spożywać produktów, które nie są hermetycznie zapakowane, a popijać jedynie wodę butelkowaną.…

Rady dla powodzian

Rady dla powodzian Opadająca woda na terenach dotkniętych powodzią odsłania śmieci i nieczystości. Jest siedliskiem wielu niebezpiecznych bakterii i zarazków, niosąc zagrożenie dla zdrowia ludzi. Radzimy, by nie spożywać produktów, które nie są hermetycznie zapakowane, a popijać jedynie wodę butelkowaną. Mieszkasz na terenach dotkniętych przez powódź?…
Top