Tag Archives: dop

rogram ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

Ochrona przed powodzią 9 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. W ramach programu planowana jest m.in. regulacja koryt rzek, budowa zbiorników retencyjnych oraz ochrona mieszkańców dużych aglomeracji miejskich przed powodzią.…

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej 04.07.2011

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej Dorzecze Wisły Stan wody (04.07.2011) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na górnej Wiśle, na Tyśmienicy, Supraśli, Nurcu i Bzurze oraz lokalnie na Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu i Liwcu.…

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej 30.06.2011

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej Dorzecze Wisły Stan wody (30.06.2011) w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Nogacie oraz lokalnie na Rabie i Dunajcu. Stan niski notuje się na Radomce, Radomce, Pilicy, Biebrzy, Omulwi, Orzycu, Nurcu, Wkrze, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Sanie, Wisłoku, Kamiennej, Narwi, Pisie, Bugu i Liwcu.…

Rozporządzenie ws. dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Rozporządzenie ws. dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 17.01.2011 W dniu 11 stycznia 2011 r. Minister Rolnictwa podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.…

Opis sytuacji hydrologicznej 17.01.2011

OPIS SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ Dorzecze Wisły Stan wody (17.01.2011) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody wysokiej, tylko na Sole, Skawie, Dunajcu, Popradzie, Białej i Nogacie oraz lokalnie na górnej Wiśle, Rabie, Sanie, Wisłoku i Pisie w strefie wody średniej.…
Top