Tag Archives: dwh

Icebreaker Kapitan Khlebnikov author, Roderick Eime fot. wikipedia

Akcja lodołamania na rzekach 17.01.2011

Akcja lodołamania na rzekach 17.01.2011

Akcja lodołamania na rzekach Na zbiorniku włocławskim na Wiśle dziś (17 stycznia) kruszyło lód pięć lodołamaczy. Trzy z nich płynęły w kierunku Płocka, pozostałe dwa prowadziły akcję przy zaporze włocławskiej. Dwa lodołamacze pracowały na Warcie – jeden w rejonie Kostrzyna, a drugi przy ujściu Noteci w okolicach miejscowości Santok.…

Za dwa lata na Kozanowie stanie wał przeciwpowodziowy

Za dwa lata na Kozanowie stanie wał przeciwpowodziowy – Będzie chronił najniżej położoną, a więc najbardziej zagrożoną zalaniem część osiedla – wyjaśnia Wojciech Adamski, wiceprezydent Wrocławia. Ziemna budowla ma mieć ponad kilometr długości, 3 m wysokości, a u podstawy będzie szeroka na 30 m.…

Szef MSWiA o pomocy dla powodzian

Większe uprawnienia dla wojewody w razie powodzi, pomoc dla gmin poszkodowanych przez żywioł, wykorzystanie pieniędzy, które otrzymała gmina Wilków to kwestie, o których rozmawiał minister Jerzy Miller z lubelskimi samorządowcami. Gmina Wilków (woj. lubelskie), jest jedną z 18 gmin objętych specjalnym programem dla gmin najbardziej dotkniętych skutkami powodzi.…

Informacja Nr 9 o sytuacji popowodziowej na terenie powiatu zgorzeleckiego na godz. 06:00 – 13 sierpnia 2010 r.

Informacja Nr 9 o sytuacji popowodziowej na terenie powiatu zgorzeleckiego na godz. 06:00 – 13 sierpnia 2010 r. 1. Miasto i Gmina Bogatynia: Dalsze usuwanie skutków powodzi. W Bogatyni i okolicznych miejscowościach jest już energia elektryczna (z wyjątkiem kilku domostw w Markowicach) Działają 3 polowe stacje uzdatniania wody.…

Bogatynia czego potrzebujemy – wolontariuszy też

* Telefony do UMiG – zgłoszenia o pomocy dla powodzian o +48 75 77 30 122 o +48 75 77 30 021 o +48 75 77 33 133 * Telefon informacyjny do Zarządzania Kryzysowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Bogatynia – +48 75 77 32 368 * Numer faksu – +48 75 77 31 052 * Adres e-mail – [email protected] oraz [email protected] * Numer konta, na które można kierować pomoc finansową: 37 8392 0004 3900 2059 2000 0140 dopisek: POMOC DLA BOGATYNI * Konto walutowe (EUR): Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu SWIFT/BIC code: POLUPLPR IBAN: PL 82 8392 0004 3900 2059 2000 0300 dopisek: POMOC DLA BOGATYNI * Dary dla powodzian proszę o przesyłanie na adres Urzędu Miasta: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul.…
Top