Tag Archives: inspektor

Porady jak postępować z zalanymi obiektami

Porady jak postępować z zalanymi obiektami… 2010-06-08 GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO RADZI: Przychodząc do obiektu , który uległ zalaniu : 1. Upewnij się, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak – nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu .…

Działania organów nadzoru budowlanego w związku z obecną sytuacją powodziową w kraju

G Ł Ó W N Y U R Z Ą D N A D Z O R U B U D O W L A N E G O I N F O R M A C J A P R A S O W A Działania organów nadzoru budowlanego w związku z obecną sytuacją powodziową w kraju W związku z wystąpieniem powodzi na znacznym obszarze kraju, organy nadzoru budowlanego podjęły działania mające na celu zarówno doraźną pomoc poszkodowanym w ocenie skutków działania żywiołu, jak również likwidację zagrożeń budowlanych i minimalizowanie powstałych szkód.…

Sytuacja Sanitarna Małopolski

KOMUNIKAT PRASOWY Sytuacja Sanitarna Małopolski Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje o sytuacji sanitarnej na terenie województwa oraz o podjętych działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańcom dotkniętym skutkami powodzi w Małopolsce. * Prowadzony jest ciągły nadzór nad ujęciami wody pitnej i wodociągami w województwie.…

Informacja dla powodzian Inspektor Sanitarny

Informacje dla Powodzian Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie udostępnia materiały informacyjne dla powodzian: • Postępowanie z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po zalaniu falą powodziową • Odkażanie wody w studniach • Postępowanie z żywnością po zalaniu falą powodziową • Zapobieganie chorobom zakaźnym • Zwalczanie szkodliwych i uciążliwych owadów Informacja dla powodzian – środki do dezynfekcji studni Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że środki do dezynfekcji studni indywidualnych są wydawane przez właściwe terenowo Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne.…

Sandomierz Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO RADZI: Przychodząc do obiektu, który uległ zalaniu: 1.Upewnij się, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak – nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu. 2.Jeśli nie ma zakazu, dokonaj zewnętrznych oględzin obiektu: sprawdź, czy woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów, sprawdź, czy grunt bezpośrednio przy budynku nie został wypłukany, sprawdź, czy nie pojawiły się nowe rysy na ścianach (szczególnie pionowe), sprawdź, czy ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu.…
Top