Tag Archives: Komunalnej

173 mln zł na zniszczoną infrastrukturę 21 lipca 2011

173 mln zł na zniszczoną infrastrukturę 21 lipca br. Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji wręczył podkarpackim oraz świętokrzyskim samorządom promesy na remont bądź odbudowę infrastruktury zniszczonej przez ubiegłoroczne powodzie. W ramach drugiej w tym roku transzy pomocy podkarpackie samorządy otrzymały promesy w wysokości 61,8 mln zł, a świętokrzyskie w wysokości 25,6 mln zł.…

Ponad 85 mln zł pomocy dla dolnośląskich samorządów

Ponad 85 mln zł dla dolnośląskich samorządów 20 lipca br. Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji wręczył dolnośląskim samorządom promesy na remont bądź odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych. Promesy w wysokości 85 mln 649 tys. zł otrzymało 65 samorządów.…

482 mln zł w 2011 r. dla samorządów na odbudowę

Ponad 482 mln zł w 2011 r. dla samorządów na odbudowę Jerzy Miller minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał samorządom od początku roku ponad 482 mln zł na usuwanie skutków ubiegłorocznych powodzi, a łącznie około 1,3 mld zł od 2010 roku.…

Straty spowodowane przez powodzie w 2010 r

Straty spowodowane przez powodzie w 2010 r. Straty jakie spowodowała powódź w roku 2010 sięgają ponad 2,9 mld euro (łącznie ze stratami w rolnictwie). Wielkość strat w infrastrukturze komunalnej spowodowana przez powodzie w 2010 roku została przygotowana w oparciu o wniosek złożony do Komisji Europejskiej pod koniec lipca 2010 r.…

Promesy dla świętokrzyskich samorządów

Promesy dla świętokrzyskich samorządów 21 czerwca w Kielcach szef MSWiA Jerzy Miller przekazał 11 samorządom z woj. świętokrzyskiego poszkodowanym przez tegoroczną powódź promesy na kwotę 20,5 mln złotych. Dzięki tym pieniądzom możliwa będzie odbudowa m.in. zniszczonych dróg, mostów i budynków użyteczności publicznej.…
Top