Tag Archives: Krakowie

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. Na podstawie informacji z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ciągu najbliższych 12 godzin w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca i Ropy, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa małopolskiego, spodziewany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich i przekroczenie stanów ostrzegawczych.…

Nieprzejezdne drogi Małopolska 2010

Po przejściu pierwszej fali Informacja dotycząca szkód powodziowych, powstałych na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przygotował listę nieprzejezdnych/ uszkodzonych dróg w Małopolsce: Nieprzejezdne drogi Małopolska 2010 aktualne utrudnienia na drogach w Małopolsce dostepne sa na mapie http://e-drogi.pl/zdwutr/ źródło: http://www.zdw.krakow.pl/index.php/component/content/article/85-news11/179-szkody-pow hastagi na stronie: #nieprzejezdne drogi w małopolsce #przejezdność drĂłg w małopolsce #drogi nieprzejezdne w małopolsce #drogi nieprzejezdne #drogi nieprzejezdne w polsce #nieprzejezdne drogi małopolska #małopolska nieprzejezdne drogi #przejezdność drĂłg małopolska #utrudnienia na drogach małopolski #nieprzejezdne drogi po powodzi #drogi nieprzejezdne małopolska #przejezdność drĂłg powĂłdĹş #powĂłdĹş drogi #nieprzejezdne drogi malopolska #powĂłdĹş 2010 wrzesień #aktualnie nieprzejezdne drogi #mapa drĂłg nieprzejezdnych…

Bochnia Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne 1 czerwca 2010 Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie, iż w związku z przekroczeniem stanu alarmowego poziomu wody na Wiśle, mogą wystąpić przekroczenia stanów alarmowych na jej dopływach. W ciągu najbliższej doby na Wiśle po profil Dęblin spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich: powyżej ujścia Dunajca do stanów okołoostrzegawczych, a poniżej ujścia Dunajca przy przekroczonych stanach ostrzegawczych.…

Informacja dla powodzian Inspektor Sanitarny

Informacje dla Powodzian Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie udostępnia materiały informacyjne dla powodzian: • Postępowanie z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po zalaniu falą powodziową • Odkażanie wody w studniach • Postępowanie z żywnością po zalaniu falą powodziową • Zapobieganie chorobom zakaźnym • Zwalczanie szkodliwych i uciążliwych owadów Informacja dla powodzian – środki do dezynfekcji studni Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że środki do dezynfekcji studni indywidualnych są wydawane przez właściwe terenowo Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne.…
Top