Tag Archives: Lubelskiego

Promesy dla Lubelszczyzny

Promesy dla Lubelszczyzny Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 8 września br. wręczył promesy dla samorządów z województwa lubelskiego. Pomoc w łącznej kwocie ponad 3 mln zł będzie przeznaczona na odbudowę i remonty infrastruktury publicznej, zniszczonej przez klęski żywiołowe.…

Kolejne gminy objęte szczególnymi procedurami budowlanymi

Kolejne gminy objęte szczególnymi procedurami budowlanymi Kolejne gminy z województw dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, podlaskiego i małopolskiego zostaną objęte szczególnymi procedurami budowlanymi. 29 września br. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt kolejnej nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dotyczące m.in.…

Szef MSWiA o pomocy dla powodzian

Większe uprawnienia dla wojewody w razie powodzi, pomoc dla gmin poszkodowanych przez żywioł, wykorzystanie pieniędzy, które otrzymała gmina Wilków to kwestie, o których rozmawiał minister Jerzy Miller z lubelskimi samorządowcami. Gmina Wilków (woj. lubelskie), jest jedną z 18 gmin objętych specjalnym programem dla gmin najbardziej dotkniętych skutkami powodzi.…
Top