Tag Archives: ministr

rogram ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

Ochrona przed powodzią 9 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. W ramach programu planowana jest m.in. regulacja koryt rzek, budowa zbiorników retencyjnych oraz ochrona mieszkańców dużych aglomeracji miejskich przed powodzią.…

Rozporządzenie ws. dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Rozporządzenie ws. dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 17.01.2011 W dniu 11 stycznia 2011 r. Minister Rolnictwa podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.…

Ochrona przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

Ochrona przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Do 7 stycznia 2011 roku można było zgłaszać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Konsultacje społeczne prowadzi Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.…

Kolejne gminy objęte szczególnymi procedurami budowlanymi

Kolejne gminy objęte szczególnymi procedurami budowlanymi Kolejne gminy z województw dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, podlaskiego i małopolskiego zostaną objęte szczególnymi procedurami budowlanymi. 29 września br. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt kolejnej nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dotyczące m.in.…

Pomoc dla poszkodowanych przez powódź

Pomoc dla poszkodowanych przez powódź Rada Ministrów przyjęła projekt zmian wprowadzonych do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Nowe rozwiązania umożliwią udzielanie pomocy poszkodowanym przez powódź w tym roku. Będą mogli z nich skorzystać m.in.…
Top