Tag Archives: myj

Informacja dla powodzian jak postępować po powodzi

Informacja dla powodzian – postępowanie sanitarne z pomieszczeniami i przedmiotami użytku Przygotowanie pomieszczeń do użytku po powodzi: 1. Pomieszczenia wstępnie oczyścić z grubych zanieczyszczeń: piasku, szlamu, itp. 2. Pomieszczenia starannie oczyścić wodą z dodatkiem środków myjących. Zabieg ten obniża liczbę drobnoustrojów, często do bezpiecznego dla zdrowia poziomu.…

Sandomierz Postępowanie sanitarne z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po powodzi.

INFORMACJA DLA POWODZIAN POSTĘPOWANIE SANITARNE Z POMIESZCZENIAMI I PRZEDMIOTAMI UśYTKU PO POWODZI W trakcie prowadzenia wszelkich prac oczyszczająco – dezynfekcyjnych naleŜy zakładać odzieŜ ochronną: fartuchy, gumowe buty i rękawice. W/w czynności powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnej ostroŜności, wyłącznie przez osoby dorosłe.…

INFORMACJA DLA POWODZIAN POSTĘPOWANIE SANITARNE Z POMIESZCZENIAMI I PRZEDMIOTAMI UŻYTKU

INFORMACJA DLA POWODZIAN POSTĘPOWANIE SANITARNE Z POMIESZCZENIAMI I PRZEDMIOTAMI UŻYTKU Przygotowanie pomieszczeń do użytku po powodzi: 1. Pomieszczenia wstępnie oczyścić z grubych zanieczyszczeń: piasku, szlamu, itp. 2. Pomieszczenia starannie oczyścić wodą z dodatkiem środków myjących. Zabieg ten obniża liczbę drobnoustrojów, często do bezpiecznego dla zdrowia poziomu.…
Top