Tag Archives: nym

Uwaga na wiatr i gołoledź

Uwaga na gołoledź! W ciągu najbliższych dni Polska pozostawać będzie na skraju rozległego niżu z ośrodkiem głównym w rejonie Islandii i wtórnymi nad Skandynawią. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będą strefy frontów atmosferycznych. Z zachodu napływać będzie polarno-morska masa powietrza.…

Poprawa Ŝyzności gleby po wystąpieniu powodzi

Poprawa Ŝyzności gleby po wystąpieniu powodzi W wyniku powodzi, zalania, w glebie zachodzi szereg negatywnych procesów wpływających na jej stan fizyczny, właściwości chemiczne, aktywność biologiczną. Po ustąpieniu wody rolnicy powinni wykonać pewne czynności, które przywróciłyby sprawność gleb, ich zdolności plonotwórcze. 1.…

Informacja dla powodzian Inspektor Sanitarny

Informacje dla Powodzian Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie udostępnia materiały informacyjne dla powodzian: • Postępowanie z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po zalaniu falą powodziową • Odkażanie wody w studniach • Postępowanie z żywnością po zalaniu falą powodziową • Zapobieganie chorobom zakaźnym • Zwalczanie szkodliwych i uciążliwych owadów Informacja dla powodzian – środki do dezynfekcji studni Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że środki do dezynfekcji studni indywidualnych są wydawane przez właściwe terenowo Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne.…
Top