Tag Archives: obni

Sytuacja hydrologiczna stabilizuje się i nie ma teraz zagrożenia powodziowego

Sytuacja hydrologiczna stabilizuje się i nie ma teraz zagrożenia powodziowego

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej sytuacja hydrologiczna będzie się poprawiać i stabilizować. Zmniejszy się liczba przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych, a poziom wód powinien obniżyć się do strefy stanów średnich. Wpływ na to – oprócz odpływu – będzie miało także zwiększone parowanie oraz pobór wody przez budzącą się do życia roślinność.…

Służby zarządzania kryzysowego wojewodów monitorują sytuację hydrologiczną kraju

Służby zarządzania kryzysowego wojewodów, służby meteo i służby hydrologiczne na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczną kraju. W związku z utrudnieniami wynikającymi z lokalnych podtopień (głównie na Lubelszczyźnie i Mazowszu) wszystkim osobom z terenów, na których wystąpiły utrudnienia zaoferowano pomoc, w tym możliwość ewakuacji.…

rogram ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

Ochrona przed powodzią 9 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. W ramach programu planowana jest m.in. regulacja koryt rzek, budowa zbiorników retencyjnych oraz ochrona mieszkańców dużych aglomeracji miejskich przed powodzią.…

Raport o skażeniu radioaktywnym 18.03.2011

Raport o skażeniu 18.03.2011. Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z bieżącym Biuletyn IMGW o aktualnym poziomie skażeń radioaktywnych mierzonych aparaturą zainstalowaną na stacjach IMGW przez sieć wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych funkcjonującą w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z dnia 18.03.2011 i prognozowanym rozwoju sytuacji barycznej na okres 18-20.03.2011 Biuletyn IMGW o aktualnym poziomie skażeń radioaktywnych mierzonych aparaturą zainstalowaną na stacjach IMGW przez sieć wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych funkcjonującą w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z dnia 18.03.2011 i prognozowanym rozwoju sytuacji barycznej na okres 18-20.03.2011 Aktualna i prognozowana sytuacja baryczna: Aktualna mapa synoptyczna Prognoza sytuacji barycznej na 18-20.03.2011 Sytuacja baryczna 18.03.2011 Niż nad Czechami będzie się wypełniał i przesuwał nad Małopolskę.…

Raport o skażeniu radioaktywnym 17.03.2011

Raport o skażeniu 17.03.2011. Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z bieżacym Biuletynem IMGW o aktualnym poziomie skażeń radioaktywnych mierzonych aparaturą zainstalowaną na stacjach IMGW przez sieć wczesnego wykrywania skażeń radioaktywnych z dnia 17.03.2011 i prognozowanym rozwoju sytuacji barycznej na 18.03.2011 Biuletyn IMGW o aktualnym poziomie skażeń radioaktywnych mierzonych aparaturą zainstalowaną na stacjach IMGW przez sieć wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych funkcjonującą w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z dnia 17.03.2011 i prognozowanym rozwoju sytuacji barycznej na okres 18-19.03.2011.…
Top