Tag Archives: pomieszcze

INFORMACJA DLA POWODZIAN ZWALCZANIE SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH OWADÓW

Po powodzi na terenach zalanych mogą występować plagowo różne gatunki much, komarów, meszek, kuczmanów. W zaistniałych okolicznościach znajdują one dobre warunki rozwoju. MUCHY Owady te przenoszą groźne choroby zakaźne: dur brzuszny, czerwonkę, salmonellozy, inne biegunki u niemowląt, oraz niektóre schorzenia grzybicze i pasożytnicze.…

Środek do dezynfekcji pomieszczeń do pobrania w UM Bochnia

2 czerwca 2010 Urząd Miasta Bochnia rozpoczął nieodpłatną dystrybucję roztworu do dezynfekcji zalanych przez powódź pomieszczeń. Środek można pobrać w pokoju 01 na parterze (okienko informacyjne przy wejściu od strony Wydziału Architektury, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji) Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2 w godzinach od 7:30 do 15:30.…

Informacja dla powodzian jak postępować po powodzi

Informacja dla powodzian – postępowanie sanitarne z pomieszczeniami i przedmiotami użytku Przygotowanie pomieszczeń do użytku po powodzi: 1. Pomieszczenia wstępnie oczyścić z grubych zanieczyszczeń: piasku, szlamu, itp. 2. Pomieszczenia starannie oczyścić wodą z dodatkiem środków myjących. Zabieg ten obniża liczbę drobnoustrojów, często do bezpiecznego dla zdrowia poziomu.…

Sandomierz Postępowanie sanitarne z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po powodzi.

INFORMACJA DLA POWODZIAN POSTĘPOWANIE SANITARNE Z POMIESZCZENIAMI I PRZEDMIOTAMI UśYTKU PO POWODZI W trakcie prowadzenia wszelkich prac oczyszczająco – dezynfekcyjnych naleŜy zakładać odzieŜ ochronną: fartuchy, gumowe buty i rękawice. W/w czynności powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnej ostroŜności, wyłącznie przez osoby dorosłe.…

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI DLA POWODZIAN

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYWNOŚCI DLA POWODZIAN Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego należy je dokładnie sprawdzać przed spożyciem. Żywność zepsuta, zanieczyszczona i spleśniała jest szkodliwa dla zdrowia. Spożywanie jej może być przyczyną chorób, a nawet śmierci.…
Top