Tag Archives: studni

Prace porządkowe po powodzi 2010

Prace porządkowe po powodzi 2010

Prace porządkowe po powodzi W Małopolsce trwają prace porządkowe. Wypompowywana jest woda z rozlewisk, budynków i zalanych piwnic. W trzech powiatach prowadzona jest akcja odkomarzania. W województwie śląskim we wszystkich gminach dotkniętych powodzią rozpoczęto prace porządkowe, za wyjątkiem terenów na których występują rozlewiska.…

INFORMACJA DLA POWODZIAN O ZAPOBIEGANIU CHOROBOM ZAKAŹNYM

W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu należy szklankę takiej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienionej w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć. Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję wody należy: – do wiadra z wodą dodać 2 płaskie łyżeczki od herbaty wapna chlorowanego i płynem tym wyszorować cembrowinę – po ponownym napełnieniu studni wodą, odmierzoną według tabeli ilość wapna chlorowanego dokładnie rozetrzeć w wiadrze z niewielką ilością wody (na papkę podobną do śmietany), dopełnić wiadro wodą, rozmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni – wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem – po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.…

Informacja dla powodzian Inspektor Sanitarny

Informacje dla Powodzian Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie udostępnia materiały informacyjne dla powodzian: • Postępowanie z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po zalaniu falą powodziową • Odkażanie wody w studniach • Postępowanie z żywnością po zalaniu falą powodziową • Zapobieganie chorobom zakaźnym • Zwalczanie szkodliwych i uciążliwych owadów Informacja dla powodzian – środki do dezynfekcji studni Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że środki do dezynfekcji studni indywidualnych są wydawane przez właściwe terenowo Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne.…
Top