Tag Archives: ustawy

Ułatwienia dla pracowników i firm po powodzi 2011

Ułatwienia dla pracowników i firm po powodzi Powodzianie dostaną w ciągu 2 dni od decyzji o wypłacie zasiłki celowe do 2 tys. zł, a przedsiębiorcy specjalne pożyczki (w 2010 r. było to średnio 40 tys. zł). 26 maja br. Sejm zajął się projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, który zawiera szereg ułatwień, w tym m.in.…

Wojewoda Lubuski ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów żagańskiego i zielonogórskiego

W POGOTOWIU Biorąc pod uwagę sytuację hydrologiczną na rzece Bóbr oraz prognozowany wzrost stanów wody na wodowskazach Wojewoda Lubuski ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów żagańskiego i zielonogórskiego od godziny 15 dnia 29 września br. do odwołania. Jednocześnie zobowiązuje starostów powiatowych oraz wszystkie służby, straże i inspekcje biorące udział w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym do podejmowania niezbędnych czynności i działań organizacyjnych oraz technicznych mających na celu zminimalizowanie mogącego wystąpić zagrożenia oraz składania codziennych meldunków sytuacyjnych.…

Kraków, Małopolska Pogotowie przeciwpowodziowe

Pogotowie przeciwpowodziowe Na podstawie art.34 ust.1a ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zmianami) oraz w oparciu o ocenę zagrożenia powodziowego OGŁASZAM Z dniem 31. 08. 2010 od godziny 22.00 POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE NA OBSZARZE MIASTA KRAKOWA Jednoczesnie informuję, że w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie przy ul.…

Pomoc MG dla firm poszkodowanych w powodzi

Pomoc MG dla firm poszkodowanych w powodzi Ostatnia aktualizacja: 2010-07-07 6 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez ekspertów Ministerstwa Gospodarki projekt ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010 roku. Projektowana ustawa przewiduje do 50 tys. zł pożyczki dla mikro i małych firm, które poniosły straty spowodowane tegoroczną powodzią.…
Top