Tag Archives: usuwanie

Promesy dla Lubelszczyzny

Promesy dla Lubelszczyzny Włodzimierz Karpiński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 8 września br. wręczył promesy dla samorządów z województwa lubelskiego. Pomoc w łącznej kwocie ponad 3 mln zł będzie przeznaczona na odbudowę i remonty infrastruktury publicznej, zniszczonej przez klęski żywiołowe.…

dotacje dla samorządów o środki finansowe na przeciwdziałanie oraz usuwanie klęsk żywiołowych

Nowe zasady dotacji dla samorządów Weszły w życie nowe zasady, które mają ułatwić ubieganie się samorządów o środki finansowe na przeciwdziałanie oraz usuwanie klęsk żywiołowych. Dotacje są przyznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowe regulacje dotyczą zasad, które wiążą się z ustalaniem przez samorządy szkód i szacowaniem strat po klęsce żywiołowej.…
Top