Tag Archives: wej

Rozporządzenie ws. dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Rozporządzenie ws. dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 17.01.2011 W dniu 11 stycznia 2011 r. Minister Rolnictwa podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.…

Działanie siły wyższej

Działanie siły wyższej 15.07.2010 Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki 9 lipca br. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności. Tegoroczna powódź w niektórych regionach Polski spowodowała całkowite zniszczenie plonów. Oznacza to, że dane zadeklarowane we wnioskach o przyznanie płatności na rok 2010 przez rolników, których gospodarstwa znalazły się na obszarze dotkniętym powodzią, mogły nie odzwierciedlać stanu faktycznego, co z kolei mogło skutkować pomniejszeniem kwot płatności lub nawet odmową ich przyznania.…

Komisja Trójstronna o pomocy dla powodzian i nakładach na innowacje

Komisja Trójstronna o pomocy dla powodzian i nakładach na innowacje Ostatnia aktualizacja: 2010-06-24 Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. przedstawił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Piotr Stachańczyk. – Przyjęte przez Radę Ministrów 8 czerwca 2010 r.…

Zbiórka darów dla poszkodowanych w wyniku powodzi

Zbiórka darów dla poszkodowanych w wyniku powodzi Pracownicy Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz osób poszkodowanych przez powódź. Za zebrane pieniądze zakupiono: * środki higieny osobistej, * środki czyszczące, * żywność o przedłużonym terminie trwałości. Zakupione towary zostały złożone w punkcie zbiórki darów na terenie Urzędu (przy portierni – wejście od Konarskiego 1-3).…

Powodzianie Czekają na żywność. Weź udział w Internetowej Zbiórce Żywności

Z magazynów Banków Żywności ciągle wydawana jest żywność na rzecz powodzian. Ludzie walczą z żywiołem. Brakuje im podstawowych produktów w tym najcenniejszych – wody, dań gotowych, konserw, pieczywa suchego i produktów instant. Wciąż możemy przyłączyć się do pomocy na rzecz powodzian przekazując żywność.…
Top