Tag Archives: zabezpieczenia

rogram ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

Ochrona przed powodzią 9 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. W ramach programu planowana jest m.in. regulacja koryt rzek, budowa zbiorników retencyjnych oraz ochrona mieszkańców dużych aglomeracji miejskich przed powodzią.…

Specjaliści ds. ochrony przeciwpowodziowej uratują jeden z najcenniejszych rezerwatów przyrodniczych w Polsce

Przygotowany przez inżynierów z firmy Sweco Hydroprojekt Kraków plan modernizacji rezerwatu Łężczok pozwoli uratować największy na Śląsku i jeden z najcenniejszych w Polsce wodnych rezerwatów przyrodniczych. Działania projektantów pozwolą ponadto ochronić w przyszłości przed podtopieniami mieszkańców okolicznych miejscowości. Projekt udowadnia, że modernizacja terenów objętych programem „Natura 2000” nie musi oznaczać ingerencji w ekosystem, a współpraca pomiędzy niezależnymi ekspertami ochrony środowiska a projektantami może przebiegać w zgodzie z interesami chronionych obszarów.…

Wyszków, Stan kryzysowy na Bugu

Stan kryzysowy na Bugu (Zam: 19.02.2011 r., godz. 15.45) Trzy gminne sołectwa oraz jedna dzielnica Wyszkowa zostały podtopione w ciągu ostatniej doby. Poziom wody na rzecze Bug zbliża się do rekordowego poziomu z lat 70. XX wieku. Podtopione lub zalane zostały Rybienko Leśne oraz sołectwa, m.in.: Gulczewo, Deskurów, Ślubów.…

Pogotowie powodziowe Bydgoszcz 2011

Pogotowie powodziowe 17 stycznia 2011 r. od godz. 7.00 Wojewoda Ewa Mes ogłosiła stan pogotowia powodziowego dla gmin nadwiślańskich województwa kujawsko-pomorskiego. W piśmie do samorządowców Wojewoda zwróciła się o podjęcie działań określonych w planach operacyjnych ochrony przed powodzią, w szczególności dotyczących: * ogłaszania stanu alarmu powodziowego * wprowadzenia dyżurów całodobowych * zabezpieczenia pełnej dyspozycyjności magazynów powodziowych * poinformowania lokalnych społeczności o zagrożeniu Sytuacja hydrologiczna 17.01.2011 * prognoza stanów wody dla dolnej Wisły 17.01.2011 źródło: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/…

Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie Wielkopolskim

Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie Wielkopolskim Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie Wlkp. W związku z osiągnięciem przez rzekę Wartę stanu alarmowego oraz prognozą przewidującą dalsze wzrosty Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 480/W/II/2010 ogłosił na terenie administracyjnym Gorzowa Wlkp. pogotowie przeciwpowodziowe. ————– Apel Wojewody Lubuskiego A P E L O ODPOWEDNIE PRZYGOTOWANIE DO OKRESU ZIMOWEGO ORAZ DZIAŁANIA BIEŻĄCE W OKRESIE ZIMY Zbliża się uciążliwy okres zimowy.…
Top