Tag Archives: ZAKA

INFORMACJA DLA POWODZIAN O ZAPOBIEGANIU CHOROBOM ZAKAŹNYM

W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu należy szklankę takiej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienionej w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć. Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję wody należy: – do wiadra z wodą dodać 2 płaskie łyżeczki od herbaty wapna chlorowanego i płynem tym wyszorować cembrowinę – po ponownym napełnieniu studni wodą, odmierzoną według tabeli ilość wapna chlorowanego dokładnie rozetrzeć w wiadrze z niewielką ilością wody (na papkę podobną do śmietany), dopełnić wiadro wodą, rozmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni – wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem – po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.…

Informacja dla powodzian Inspektor Sanitarny

Informacje dla Powodzian Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie udostępnia materiały informacyjne dla powodzian: • Postępowanie z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po zalaniu falą powodziową • Odkażanie wody w studniach • Postępowanie z żywnością po zalaniu falą powodziową • Zapobieganie chorobom zakaźnym • Zwalczanie szkodliwych i uciążliwych owadów Informacja dla powodzian – środki do dezynfekcji studni Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że środki do dezynfekcji studni indywidualnych są wydawane przez właściwe terenowo Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne.…

20 maja 2010 r.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego o działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z powodzią 20 maja 2010 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi wzmożony nadzór: nad ujęciami wody do spożycia w tym monitoring i kontrole w zakresie wody i żywności (zagrożenia skażeniami chemicznymi i mikrobiologicznymi) dostarczanej dla ludności na terenach objętych powodzią, w zakresie zabezpieczenia ujęć powierzchniowych wody przeznaczonych do celów komunalnych, w zakresie zabezpieczenia sprzętu dowożącego wodę pitną dla powodzian i na potrzeby gospodarcze.…

Sandomierz zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych dla powodzian

INFORMACJA DLA POWODZIAN INFORMACJA O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA POWODZIAN Na terenach powodziowych woda roznosi i osadza drobnoustroje zakaźnych schorzeń przewodu pokarmowego – salmonellozy, czerwonki i innych chorób. W glebie oraz pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych mogą one pozostawać zdolne do zakaŜenia przez kilka tygodni.…
Top