Tag Archives: zwrci

Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnice na Mazowszu i w Łódzkiem

Pomoc dla poszkodowanych przez nawałnice na Mazowszu i w Łódzkiem Cały czas poszkodowanym przez ubiegłotygodniowe nawałnice mieszkańcom Mazowsza i Łódzkiego wypłacana jest pomoc finansowa. Poszkodowani otrzymują zasiłki celowe na najpilniejsze potrzeby oraz pieniądze na remonty budynków mieszkalnych. Uruchomione zaraz po nawałnicy 15 lipca br.…

21 lipca 2011 3 mln 600 tys. zł na remonty domów

3 mln 600 tys. zł na remonty domów zniszczonych przez nawałnice 21 lipca br. minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał kolejne pieniądze dla poszkodowanych przez ubiegłotygodniowe nawałnice. 3 mln 600 tys. zł zostało uruchomionych na remonty zniszczonych domów i lokali mieszkalnych w województwie łódzkim.…

Raport o skażeniu radioaktywnym 16.03.2011

Raport o skażeniu 16.03.2011. Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z bieżacym Biuletynem IMGW o aktualnym poziomie skażeń radioaktywnych mierzonych aparaturą zainstalowaną na stacjach IMGW przez sieć wczesnego wykrywania skażeń radioaktywnych z dnia 16.03.2011 i prognozowanym rozwoju sytuacji barycznej na 17.03.2011 RAPORT 94 D Biuletyn IMGW o aktualnym poziomie skażeń radioaktywnych mierzonych aparaturą zainstalowaną na stacjach IMGW przez sieć wczesnego wykrywania skażeń radioaktywnych z dnia 16.03.2011 i prognozowanym rozwoju sytuacji barycznej na 17.03.2011 Aktualna i prognozowana sytuacja baryczna: Aktualna mapa synoptyczna Prognoza sytuacji barycznej na 17.03.2011 Sytuacja baryczna 17.03.2011 Niż z układem frontów atmosferycznych i ośrodkiem nad Czechami będzie kształtował pogodę na przeważającym obszarze kraju, tylko krańce północno-wschodnie pozostaną w zasięgu wyżu z centrum nad Finlandią.…

Gmina Lanckorona dostanie 10 mln na odbudowę

Gmina Lanckorona dostanie 10 mln na odbudowę Jerzy Miller, minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał 10 mln złotych dla gminy Lanckorona (woj. małopolskie), która ucierpiała na skutek osuwisk. Teraz minister finansów uruchomi środki i przekaże je wojewodzie małopolskiemu. Wojewoda zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji o uruchomienie specjalnych środków z rezerwy celowej budżetu państwa na ten cel.…

zwiększenie budżetu wojewody Dolnośląskiego

Z uwagi na prowadzoną w dalszym ciągu na terenie województwa dolnośląskiego akcję przeciwpowodziową, Wojewoda Dolnośląski zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera o zwiększenie budżetu wojewody na rok 2010 o kwotę 1 120 000zł. Środki te będą przeznaczone na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim.…
Top