Powodzianie bez pomocy

Rzecznik resortu twierdzi, ?e w regionie wcale nie ma powodzi, a jedynie lokalne podtopienia. Tymczasem na Dolnym ?l?sku zniszczone s? tysi?ce domw, setki mostw i ulic – prawdziwa powd?.

Mieszka?cy zalanych terenw skar?? si?, ze nikt o nich nie pami?ta. Pytaj?, dlaczego nikt z rz?du nie przyjecha? na miejsce powodzi, aby zobaczy? j? na w?asne oczy, skoro teraz twierdz?, ?e powodzi nie ma.

Fala powodziowa na Dolnym ?l?sku powoli opada, ukazuj?c jednak ogrom zniszcze?. Podtopione domy, zalane pola uprawne, ogrdki. Zbo?a ju? tam nie ma i wielu innych upraw.

Nikt nie chce pomc powodzianom, ktrzy w dodatku s?ysz?, ?e powodzi to w?a?ciwie nie ma.

hastagi na stronie:

#powodzianie #powodzianie pl #www powodzianie pl #radzimów powódź #powodzianą

Authors

Related posts

Top