Alarm powodziowy w Austrii i Czechach

Midzynarodowe poczenie kolejowe Wiednia z Czechami i Polsk przerwane przez powd. Wezbrana woda rozmya grobl koo miejscowoci Duernkrut. Trasa bdzie zablokowana przez ponad dob – na zalanym odcinku ju uruchomiono komunikacj zastpcz. Take w Czechach niebezpiecznie wzrasta poziom wd w rzekach.

Wody Morawy przerway grobl na odcinku osiemdziesiciu metrw. W rejonie Duernkrut ewakuowano mieszkacw dwustu pidziesiciu domw. Suby ratownicze staraj si nie dopuci do zalania dalszych terenw.

Take Czesi z niepokojem patrz na rzeki. Tam na poowie terytorium kraju ogoszono alarm powodziowy. W wielu regionach trwa ewakuacja, w innych – przygotowania do niej. Oomuniec, na wschodzie kraju, zalany w jednej czwartej.

W Niemczech najgorsza sytuacja panuje w Saksonii. Tysice osb trzeba byo ewakuowa. Woda w abie przekracza stany alarmowe – jutro kulminacyjna fala powodziowa ma dotrze do Drezna.

hastagi na stronie:

#Austria powódź 2010 #czechy powódź 2010 #czechy powódź sierpień 2010 #powódź czechy 2010 #mapa powodziowa czech #sytuacja powodziowa w czechach 2010 #powódź w Czechach sierpień 2010 #powódź w austrii 2010

Authors
Top