K?odzko zalane, fala idzie dalej

Sytuacja pogarsza si? z godziny na godzin?. K?odzko jest zalane, w mie?cie wstrzymano ruch samochodowy, w domach nie ma pr?du. Woda przekracza stany alarmowe o ponad dwa metry. W innych miastach Dolnego ?l?ska nie jest lepiej. We Wroc?awiu pada deszcz. Odra przybiera.

Przez K?odzko na Nysie przechodzi fala kulminacyjna. Wieczorem sztab kryzysowy wprowadzi? zakaz poruszania si? po mie?cie samochodem. Zreszt? powd? odci??a ju? wi?ksze drogi dojazdowe do K?odzka.

Fatalna sytuacja panuje rwnie? w okolicznych miejscowo?ciach – mieszka?cy ?elazna i Jaszkowej Dolnej z niepokojem obserwuj? podchodz?c? pod domy wod?.

mapdataW powiecie k?odzkim woda przekracza stany alarmowe ju? o ponad dwa metry. Nie lepiej jest jednak na ca?ym Dolnym ?l?sku. Meteorolodzy ostrzegaj?, ?e przez po?udnie Polski przejd? dzi? gwa?towne ulewy. Na jeden metr kwadratowy spadnie przynajmniej 35 litrw wody.

Przybiera nie tylko Nysa K?odzka. Rwnie? w Odrze jest coraz wi?cej wody. Jedn? z ulic Wroc?awia oraz gospodarstwo po?o?one na obrze?u miasta trzeba by?o kontrolowanie zala? po spuszczeniu wody ze zbiornika retencyjnego w Mietkowie.

Nie wiadomo jednak, jak rozwinie si? sytuacja, je?li poziom rzeki jeszcze si? podniesie. A jest to mo?liwe. W stolicy Dolnego ?l?ska pada od rana.

Na szcz??cie mieszka?cy niektrych miejscowo?ci w Kotlinie K?odzkiej mog? na razie odetchn?? z ulg?. Fala powodziowa przesz?a przez L?dek Zdrj, Polanic? Zdrj i Stro? ?l?ski. Tam woda nieznacznie opada.

mn

PAP

http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article406160/Klodzko_zalane_fala_idzie_dalej.html

Poprawia si? sytuacja w Kotlinie K?odzkiej po nocnych ulewach i podtopieniach. Zniszczenia mog? by? powa?ne, nadal s? utrudnienia w ruchu.

Gwa?towne burze przetacza?y si? przez powiat k?odzki od 19.00 do 24.00 Wyla?y rzeki i potoki, nie wytrzymywa?a kanalizacja burzowa. Pod wod? znalaz?y si? ulice w samym K?odzku i dojazdowe do miasta. Najgorzej by?o w gminie wiejskiej K?odzko. Wci?? s? utrudnienia s? na drogach w ?ela?nie, Krosnowicach, Jaszkowej Dolnej, Szalejowie Dolnym, Wojciechowicach i O?drzychowicach.

Na jezdnie woda nanios?a szlam i ga??zie, w niektrych miejscach uszkodzi?a asfalt. Na Bia?ej L?deckiej i Morawce pozrywane s? k?adki dla pieszych i uszkodzone mosty. Na pe?ny bilans jeszcze trzeba b?dzie poczeka?.

Podtopionych zosta?o kilkadziesi?t domw, 17 osb ewakuowa?a stra? po?arna. 10 zast?pw stra?y po?arnej z Wroc?awia pojecha?o w nocy wspiera? lokalne s?u?by. Kolejnych 11 zast?pw przyjedzie do K?odzka o godz. 7.00.

http://www.polskieradio.pl/iar/wiadomosci/artykul103977.html

hastagi na stronie:

#kudowa zdrĂłj powĂłdĹş 2010 #powĂłdĹş Kudowa zdrĂłj #piwniczna po powodzi #kudowa zdrĂłj powĂłdĹş

Authors
Top