Anomalie pogodowe w Polsce

– Na terenach dotknitych przez powd wszyscy modl si o soce, tylko radykalna poprawa pogody moe spowodowa, e zaegnane zostanie niebezpieczestwo powrotu powodzi – powiedzia w I Programie Polskiego Radia Grzegorz Schetyna, komentujc sytuacj powodziow na terenie Polski.
Przez cay kraj przeszy w ostatnich godzinach anomalie pogodowe. Nawanica zaatakowaa wczoraj wieczorem Warszaw, podtopione zostay take ulice Poznania i odzi. Nad Maopolsk przesza z kolei trba powietrzna

– Ziemia na poudniu jest bardzo nasczona wod, tak e nowe deszcze nie maj gdzie wsika. To std bior si nowe podtopienia – przypomnia Grzegorz Schetyna.

– Spotkalimy si pnym wieczorem i przekonalimy si, e woda podtopia piwnice w budynkach rzdowych. Przed wod nie mona uciec – odpowiedzia nastpnie wicepremier pytany o wczorajsz nawanic nad Warszaw, ktra zalaa Kancelari Premiera i budynek Sejmu. Jak doda, najgorszy pod wzgldem powodziowym jest lipiec. – Musimy si przygotowa si na kady scenariusz – podkreli Schetyna.

Minister zwrci take uwag, i straty po powodzi bd mogy zosta oszacowane dopiero z jaki czas. – Pomoc traktujemy jako zobowizanie publiczne i honorowe, pastwo musi pomaga i bdzie pomaga poszkodowanym przez powd osobom – doda.
DSC_7120

W rod informacja rzdu nt. powodzi

– W rod Sejm wysucha informacji rzdu na temat sytuacji powodziowej i usuwania skutkw powodzi, ktra dotkna przede wszystkim poudniowe wojewdztwa Polski – poinformowa przed rozpoczciem posiedzenia izby marszaek Bronisaw Komorowski.

Komorowski doda, e sytuacja powodziowa bdzie przedmiotem zarwno informacji biecej, jak i pyta posw w sprawach biecych. Oba te punkty porzdku obrad Sejmu planowane s w rod przed poudniem.

Ju we wtorek sytuacja na poudniu Polski stabilizowaa si, a poziom rzek powoli wraca do normy. Resort zdrowia monitoruje sytuacj sanitarn na zalanych terenach, m.in. sprawdzane s ujcia wodne, zalane cmentarze, przydatno ywnoci w miejscach jej sprzeday. Do ubezpieczycieli zwraca si coraz wicej poszkodowanych.

Premier Donald Tusk, ktry w poniedziaek odwiedzi tereny dotknite powodzi, poinformowa, e do koca tego roku na usuwanie skutkw klsk ywioowych rzd ma do dyspozycji p mld z. Rzd chce te zapewni dzieciom z poszkodowanych rodzin moliwo wyjazdu na kolonie.

Komorowski by take pytany o szkody, jakie moga poczyni w Sejmie nawanica, ktra przesza w poniedziaek wieczorem nad Warszaw. Powiedzia, e “byo pewne zagroenie jeli chodzi o dostawy prdu, ale wszystkie problemy zostay rozwizane”. – Nie ma adnych trwaych skutkw zalania – doda.

– Jest problem na ulicy Zagrnej, gdzie te s biura Kancelarii Sejmu. Tam bd straty trwae. Na szczcie nie w zasobach archiwalnych. Ofiar pady stare dzienniki ustaw. Jest zalana podoga, bdzie pewnie wymiana klepki, ale nie s to wielkie straty i nie spowodoway adnego zakcenia pracy Sejmu – powiedzia marszaek.

hastagi na stronie:

#anomalie pogodowe w polsce #powódź lipiec 2010 #anomalie pogodowe 2010 #anomalia pogodowe w polsce #anomalia pogodowe 2010 #anomalie pogodowe polska #anomalia pogodowe w polsce 2010 #powódz lipiec 2010 #powodz lipiec 2010 #anomalie pogodowe w polsce 2010 #powodzie w polsce lipiec 2010 #poznań powódź #tereny powodzi w polsce

Authors
Top